Share Button

I forbindelse med konflikten mellom NHO og Handel og Kontor (HK) på Butikkoverens­komsten, har HK tatt ut 55 bedrifter og 266 medlemmer i streik så langt. LO i Trondheim gir vår fulle støtte til de streikende.

Hvorfor streiker HK: NHOs avtale med HK gjelder produksjonsbedrifter med utsalg, som eksempelvis gartnerier, gullsmeder og bakerier. NHO vil ikke gi kvinner den samme lønnsutviklinga som menn. Bare dager før HK gikk til mekling inngikk NHO en garanti som hever minstelønnssatsene til gutta i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som leverer varene HK-medlemmene selger. Alt HK krever er den samme garantien som de fikk. HK vil altså ha det samme lønnsløftet for kvinner som for menn innen handelen.

VEGGAVISA nr. 11-2014

NHO sier at deres faghandel bare består av små bedrifter og derfor ikke har økonomi til å innfri HKs krav.

Dette faller på sin egen urimelighet, de aller fleste bedrifter i handelen er små. Det gjelder ikke bare NHOs medlemsbedrifter. Det er en rekke faghandlere innen Virke som klarer å betale anstendig lønn til sine ansatte. Når Virkes medlemsbedrifter har ryggrad til å betale anstendige lønns- og arbeidsvilkår, er det ingenting som tilsier at ikke NHOs medlemsbedrifter bør klare det samme.

Forskjellen i minstelønnssatser mellom Virke Landsoverenskomstens vs NHO Butikkoverenskomstens minstelønnssatser er inntil kroner 2608,- per måned og med fagbrev inntil kroner 6796,- per måned.

NHO har godtatt kravet fra NTF om å harmonisere NTFs grossistoverens­komst med NHO med tilsvarende overenskomst med Virke, og har fått inn sikringsbestemmelser mot tariffhopping. NHO overens­komsten har til nå vært betydelig dårligere enn tilvarende overenskomst med Virke. NTF har i år forhandlet fram en harmonisering av disse overenskomstene, og har fått inn sikringsbestemmelser slik at det ikke skal lønne seg å flytte fra Virke til NHO for å få billigere avtale.

Det samme som NHO har godtatt overfor NTF nekter de HK. Da er det kanskje ikke helt tilfeldig at kvinneandelen i Grossistoverenskomsten (NTF) er 5 % mens kvinneandelen i Butikkoverenskomsten (HK) er 72 %. Streiken er en streik for å få hevet lavtlønte kvinner, men det er også en prinsippkamp for å komme det uvesen til livs som kalles tariffhopping.

Hvem streiker. HK har tatt ut 55 bedrifter og 266 medlemmer i streik så langt.

I Trondheim er følgende tatt ut i streik:

1. streikeuttak fra lørdag 30. august:

Drivstua Gartneri AS Interflora, Tyholtveien 97, 7046 TRONDHEIM

For nærmere informasjon:

  • Frøydis Elnan, regionkontorleder HK region Midt-Norge tlf. 906 78 964

  • Elisabeth Sundset, leder Sør-Trøndelag HK, tlf. 970 16 607