Share Button

Havnearbeiderne langs hele den norske kysten, deres fagforening Norsk Havnearbeiderforening og Norsk Transportarbeiderforbund, kjemper nå en kamp for arbeidsplassene, faglige rettigheter og for ordnede arbeidsforhold. 

Økonomisk støtte til havnarbeidernes kamp kan sendes til Norsk Havnearbeiderforening, kontonummer: 3060 33 16947. 

  • På Risavika Terminal nekter arbeidsgiverne og NHO å inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet. 
  • I Drammen havn vil ikke Holship Norge AS og Bedriftsforbundet inngå tariffavtale med med Transportarbeiderforbundet. 
  • I mange andre havner nekter NHO på vegne av sine medlemmer å inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet. 
  • I Oslo blir havnearbeiderne anklaget for å være late, ha verdens dyreste lunsj og ha en forhistorisk tariffavtale.  Havnearbeiderne trakasseres på det groveste av arbeidsgivere, NHO og ledelsen i den kommunalt eide havna. 

Arbeidsgivere og havneledelse driver en kampanje for å kvitte seg med en hel yrkesgruppe og deres avtaler.  Kampanjen ledes av NHO som har satt seg fore å kvitte seg med havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip, en fortrinnsrett som er slått fast i ILO-konvensjon 137 ,og som er ratifisert av Norge. 

Havnearbeiderne kjemper en rettferdig og nødvendig kamp for sine arbeidsplasser, faglige rettigheter og for ordnede arbeidsforhold. Havnearbeiderne kjemper en kamp som fagbevegelsen støtter fullt ut, og vil aldri akseptere at arbeidsgiverne og NHO får gjennomført sine planer.