Share Button

Støtt havnearbeidernes kamp for tariffavtale med økt bruk av sympati­streik – mobilisering til aksjoner i Tromsø 22. februar – 4. mars 2016.

Vi ber fagforeningene om å melde tilbake til post@loitrondheim.no vedtak som gjøres om å sende representanter til Tromsø i hele eller deler av perioden fra 22. februar til 4. mars 2016.

Veggavisa nr. 2-2016

Saken var oppe på LO i Trondheims Trondheimskonferanse «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» helga 29.–31. januar 2016, som samlet 580 tillits­valgte fra hele lan­det. Havnearbeiderne i Tromsø har nå sympati-streiket i 27 måneder. Det er bestemt å aksjonere mot streikebryterne og Nor Lines i tida 22. februar til 4. mars 2016.

Det blir to aksjoner hver dag. På dagtid kl. 14.30 – kl. 18.30 og kveld/natt kl. 23.30 – kl. 01.30.

 Årsmøtet i LO i Trondheim 2015 vedtok følgende: Støtt havnearbeiderne i kamp for tariffavtale med økt bruk av sympatistreik. Havnearbeidernes kamp foregår nå i seks havner. Arbeidskjøpernes offensiv må stoppes! Havnearbeidernes kamp handler om fagbevegelsens fundament, og stiller store krav til en samlet fagbevegelse. Havne­arb­eidernes kamper må vinnes, og alle deler av fagbevegelsen må støtte og delta aktivt i solidaritet med kjempende arbeidsfolk. LO i Trondheim krever at LO i samarbeid med LOs forbund tar ut flere grupper i sym­patistreik med havnearbeiderne.

Begrunnelse: Siden 1. november 2013 har havnearbeiderne i Norge vært i kamp for tariffavtale ved havna i Risavika, i henhold til ILO konvensjon nr. 137 om fortrinnsrett til laste- og lossearbeid. Det samme har sympatiak­sjoner i Mosjøen og Tromsø.

De sympatistreikende havnearbeiderne og aksjonister i Tromsø har blitt taua inn av politiet og ilagt bøter når det er aksjonert mot bruken av streikebrytere.

Også Drammensbedriften Hol­ship nekter å under­tegne tariffavtale, og siden april 2014 har Transportarbeiderforbundet boikottet bed­riften. I Mosjøen ble havnearbeiderne ulovlig utestengt fra arbeidsplassene sine i mai 2014, og erstattet av andre.

Alle disse kampene fortsetter med full styrke. NHO og støttespillerne deres ønsker å kvitte seg med org­aniserte havnearbeidere og deres tariffavtale i hele Norge. LO har gjentatte ganger slått fast at det er Norsk Transport­arbeiderforbund som har organisasjonsretten, og tariffretten på dette området.

Det tyrkiske selskapet Yilport overtok fra 1. februar 2015 drifta av store deler av Oslo havn. Selskapet nekter å inngå tariffavtale med Norsk Transport­arbeiderforbund for lossing og lasting av skip. Yilport har nektet både forhandlinger og å møte opp i mekling. Havnearbeidernes arbeid skal erstattes med massivt bruk av streikebryteri, og resultatet blir sosial dumping.

Følg med på nettutgaven av medlemsbladet til Transportarbeiderforbundet, og bloggen til Vegard Holm for oppdateringer.