Share Button

«LO i Trondheim, LO i Oslo, LO i Tromsø, LO i Bergen og omland, LO i Kristiansand og omegn, LO i Stavanger og omegn og LO i Fredrikstad krever at LO i samarbeid med LOs forbund tar ut flere grupper i sym­patistreik med havnearbeiderne.  

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt på storbykonferansen for LOs lokalorganisasjoner.

Til LO og alle LOs forbund.

Støtt havnearbeiderne i kamp for tariffavtale med økt bruk av sympatistreik.

LO i Trondheim, LO i Oslo, LO i Tromsø, LO i Bergen og omland, LO i Kristiansand og omegn, LO i Stavanger og omegn og LO i Fredrikstad krever at LO i samarbeid med LOs forbund tar ut flere grupper i sym­patistreik med havnearbeiderne.

Begrunnelse: Siden 1. november 2013 har havnearbeiderne i Norge vært i kamp for tariffavtale ved havna i Risavika, i henhold til ILO konvensjon nr. 137 om fortrinnsrett til laste- og lossearbeid. Det samme har sympatiak­sjoner i Mosjøen og Tromsø. Sympatistreikende havnearbeidere og aksjonister i Tromsø blir taua inn av politiet og ilagt bøter når det er aksjonert mot bruken av streikebrytere. Også Drammensbedriften Hol­ship nekter å undertegne tariffavtale, og siden april 2014 har Transportarbeiderforbundet boikottet bed­riften. I Mosjøen ble havnearbeiderne ulovlig utestengt fra arbeidsplassene sine mai 2014, og erstattet av andre.

Alle disse kampene fortsetter med full styrke. NHO og støttespillerne deres ønsker å kvitte seg med org­aniserte havnearbeidere og deres tariffavtale i hele Norge. LO har gjentatte ganger slått fast at det er Norsk Transport­arbeiderforbund som har organisasjonsretten, og tariffretten på dette området.

Det tyrkiske selskapet Yilport overtok fra 1. februar 2015 drifta av store deler av Oslo havn. Selskapet nekter å inngå tariffavtale med Norsk Transport­arbeiderforbund for lossing og lasting av skip. Yilport har nektet både forhandlinger og å møte opp i mekling. Havnearbeidernes arbeid skal erstattes med massivt bruk av streikebryteri, og resultatet blir sosial dumping.