Share Button

Fagforbundets medlemmer streiker for en kjønnsnøytral pensjonsordning som varer livet ut. 42 av Fagforbundets medlemmer på landsbasis er i streik. I Trondheim gjelder dette Birralee International Kindergarten, der Fagforbundet har tre medlemmer ute i streik. Streiken trappes opp fra mandag 27. februar. Vi oppfordrer alle fagforeninger til å støtte opp om en rettferdig streik.

Ansatte i private barnehager organisert i NHO er i streik

De streiker for en hybridpensjon – en såkalt barnehagepensjon som
• Varer livet ut
• Er kjønnsnøytral – fordi kvinner lever lenger må det settes av mer til dem.
• Med mindre risiko for den ansatte når det gjelder svingninger i aksjemarkedet
• Er del av en bransjestandard som sikrer alle ansatte i barnehagesektoren en anstendig pensjon

Kravene

De barnehageansatte i NHO barnehagene krever de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager. De streikende krever en like god pensjon som alle andre i barnehage¬sektoren nå har fått på plass. En dårligere pensjonsordning enn dette vil også muliggjøre en uakseptabel tariffhopping innen barnehagesektoren.

Barnehageeierne får dekket sine utgifter til pensjon gjennom offentlige tilskudd.

Pensjonen de streikende krever blir dekket av disse tilskuddene. Når alle andre barnehager kan tåle å gi de ansatte en slik pensjon, hvorfor kan ikke NHO-barnehagene det?

De streikende aksepterer ikke NHO barnehagenes tilbud

om en innskuddspensjon som ikke gir lik pensjonsutbetaling for kvinner og menn og som ikke er livsvarig. Det er ingen akseptabel grunn til at kvinner skal tape pensjonsmessig bare fordi de er kvinner og dermed har en høyere forventa levealder enn menn.

Fagforbundet ønsker å markere at streiken trappes opp med å invitere til streikekafe i Augusta Aasen-salen i Folkets Hus i Trondheim mandag 27. februar kl. 10.30 – 13.00. Gi gjerne tilbakemelding til streikeleder Silje F. Sandum om du/dere kommer.

For nærmere informasjon:

 Silje F. Sandum, streikeleder Fagforbundet Trondheim, tlf. 98025332 / e-post opplaering@fagforbundettrondheim.no

Fagforbundets side om streiken

LO i Trondheim og omegn, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / www.loitrondheim.no