Share Button

VEGGAVISA nr. 5-2018 (1)

Fagforbundet i streik for å videreføre tariffavtalen ved Elvebakken Barnehage AS på Røra i Inderøy kommune – behov for streikestøtte.

LO i Trondheim støtter de fagorganiserte i Fagforbundet i sin rettferdige kamp om å reforhandle og videreføre tariffavtalen ved Elvebakken Barnehage AS. Det er en selvfølge at de ansatte skal ha en tariffavtale og spesielt da bedriften mottar økonomiske tilskudd fra det offentlige.

De streikende har vår fulle støtte og LO i Trondheim vil aktivt delta i kampen for å beholde tariffavtalen og et anstendig arbeidsliv. Vi oppfordrer til å stille opp som streikevakter i solidaritet med de streikende.

 

  • Fagforbundets rettmessige krav om tariffavtale ved Elvebakken barnehage AS på Inderøy, er avvist av eier med begrunnelsen at barnehagen ikke har råd.
  • 4 fagorganiserte i Fagforbundet er i streik og fra 2. mai tas en til ut i streik.
  • På streikestøttemarkeringen på Røra 24.04.18 deltok 150 fagforeningskamerater med 26 fagforeningsfaner. Det viser en overveldende støtte til de streikende.
  • Behovet for streikevakter øker. Barnehagen har åpningstid fra mandag til fredag fra kl. 06.30 til 16.30.
  • For å melde tidspunkter kan man stille seg til disposisjon – kontakt leder av Fagforbundet Inderøy Bente Pedersen: inderoy@gmail.com og nestleder i Fagforbundet Trøndelag: arnt.sigurd.kjoglum@fagforbundet.no

For nærmere informasjon / kontakt:

Arnt Sigurd Kjøglum, nestleder Fagforbundet Trøndelag, tlf. 958 00 901