Share Button

Stortinget samles 18. januar. Første oppgave for opposisjonen må være å opprette respekt og støtte til permitterte pga. regjeringas smitteverninnstramminger. Våre krav er: 1) alle midlertidige forbedringer i dagpengeordningen må videreføres; 2) permitterte skal få feriepenger på dagpenger; 3) permitterte studenter får rett til dagpenger; 4) krisetiltak må treffe alle bedriftene som er i krise; 5) bedrifter som nyter godt av krisetiltakene skal ikke kunne si opp folk, eller ta utbytte. Det var LO og opposisjonen på Stortinget som i mars 2020 sikra en sosial profil i krisepakka da permitterings­lønnsloven ble endret: 1) 100 % lønn første 20 dager av permitteringen; 2) forhøyet dagpengesats, til 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G; 3) Inntektsgrensa for rett til dagpenger ble senket fra 1,5 til 0,75 G, slik at flere deltidsansatte ville ha rett til dagpenger; 4) ordninger for omsorgslønn, sykelønn og for folk på arbeidsavklaring, lærlinger og frilansere. Vi forventer at opposisjonen forlenger alle sosiale tiltak så lenge krisa varer.

Feriepenger

Bondevikregjeringa med støtte fra FrP fjerna ordningen med feriepenger av dagpenger fra 1. januar 2003. Etter krav fra fagbevegelsen, reverserte de rødgrønne dette etter Stortingsvalget i 2005. Høyreregjeringa til Erna Solberg gjentok i 2015 det usosiale vedtaket. Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i 2020, fremmet de rødgrønne anmodningsvedtak om å gjeninnføre opptjening av feriepenger. Regjeringa og FrP imøtekom ikke dette. Regjeringa sparer 4 milliarder på å nekte arbeidsløse ferie­penger, samtidig kutta de 1,3 milliarder i formuesskatten for de rikeste. 250.000 arbeidere går dermed glipp av feriepenger til sommeren, og blir straffa tre ganger: 1) mister jobben; 2) får redusert inntekt; 3) fratas feriepenger.

Arbeidsledige

De som allerede var arbeidsløse 12. mars i fjor da regjeringen stengte ned Norge, fikk ikke forhøyet dagpengesats som nye arbeidsløse. De fikk én koronagave: De som nådde grensen på to år for å motta dagpenger, skulle ikke miste ytelsen mens koronakrisen utfoldet seg. Men fra 01.11.20 ble gaven tatt tilbake; gamle regler gjeninnført. Ap, SV, Sp og Rødt foreslo i sine alternative statsbudsjetter å pålegge regjeringen å fremme tiltak for bedre inntektssikring for mottakere av dag- og arbeidsavklaringspenger som har nådd maks stønadsperiode. Høyre, Frp og KrF svar var «økt kompensasjonsgrad ved mottak av dagpenger reduserer søkeaktiviteten blant de arbeidsledige.», og de har ingen planer om å forlenge den maksimale stønadsperioden. Slike uttalelser er uakseptabel mistenkeliggjøring av arbeidsfolk. Arbeids- og sosialdepartementet laga nylig en oversikt som viser at 32.154 langtidsarbeidsløse ligger an til å miste dagpengene i år. Da er sosialhjelp neste mulighet. For å få sosialhjelp må du tømme kontoen, låne penger og selge det du har av verdier. Samtidig mistes muligheten til å øke kompetansen. Det er en urimelig trippelstraff. Det snakkes mye om såkalt dugnad i disse Korona-tider, men de arbeidsløse betaler den høyeste prisen. Vi forventer at opposisjonen i Stortinget oppretter respekt og støtte til arbeidsfolk.

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim