Share Button

Vi spør:

Hva gjør det med den offentlige debatten i byen at vi bare har ei dagsavis? Hvilken påvirkning har Adressas konservative verdisyn på det politiske klimaet i byen, og hvordan vil mediesituasjonen endre seg dersom Dagsavisen greier å stable Arbeider-Avisa på beina igjen?Konservative Adresseavisen har lenge vært eneste papiravis i Trondheim. Arbeider-Avisa ble nedlagt i 1996 og forsøket på å starte den opp igjen i 2008 mislyktes. Nå har Dagsavisen overtatt navnet, og har planer om å starte ny avis i byen i løpet av 2015. Samtidig utvider Klassekampen Trondheims-avdelinga si.
Manifest Tidsskrift og forumet Trondheims Venstreside inviterer til debatt om mediesituasjonen i Trondheim.  Møtet er på Olavs Pub og Spiseri 3.desember klokka 17.30. Olavs Pub ligger i Folkets Hus, på hjørnet ved Lilletorvet.

I panelet til møtet Trondheim: for stor by for bare ei avis:

Eirik Hoff Lysholm, sjefsredaktør i Dagsavisen
Bjørgulv Braanen, sjefsredaktør i Klassekampen
Arne Blix, sjefsredaktør i Adresseavisen
John Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Ordstyrer:
Ida Søraunet Wangberg, redaktør i Manifest Tidsskrift

Det er laget et facebookarrangement for møtet. Logg på Facebook og gå hit for å se oppdateringer og for å bekrefte om du kommer eller ikke.