Share Button

Jeg er svært kritisk til det unge høyre-leder, Paul Joakim Sandøy uttalte seg
om at politikerne må gjøre kraftige grep i å hindre kraftige velferdskutt og
skatteøkninger i Norge. Sandøy sin uttalelse kom like etter at tall og rapport ble lagt ut om hvordan
Norges framtid så ut, rapport som ble lagt ut av Nettavisen som viser staten som er
på vei mot teknisk konkurs, oljefondet mindre verdt enn i dag og andre ressurser som
synker i verdi.
Med det legger han vekt på at vi må få kutt i velferdsordningene i dag for at vår
neste generasjon ikke skal lide av dårlige tider.
Han legger til at vi må se på å kutte i sykelønnen, øke egenandelen, fjerne AFP
(avtalefestet pensjon) og barnetrygden. Det vil si, kutt i velferdsordningene.

Og da spør jeg, hvorfor skal vanlige folk lide av alle disse velferdskuttene,
hvorfor skal nordmenn måtte betale mer for tjenester som for eksempel, legebesøk,
som er en av de viktigste velferdsordning i dagens samfunn, der vi betaler en lav
egenandel og får behandlingen vi trenger og staten betaler resten av regninga som
blir finansiert av skatten vi betaler.
Hvorfor skal foreldre bli tatt i fra barnetrygden som de har behov for og skal da
eldre jobbe lengere og stå lengere i jobb når de fortjener en god pensjon og
belønnes for den jobben de har gjort for samfunnet i mange år.

Jeg reagerer spesielt når unge høyre-politikeren, Paul Joakim Sandøy, uttaler seg
til Nettavisen og sier ¨velferdsstaten i framtiden må slutte å forsøke å være alt
for alle, og i stedet være der mer for dem som trenger det mest.¨
Og Da må jeg stille spørsmålstegn når det gjelder skattekutt som ble innført av
Høyre/FrP når de tok over i regjeringa.
Hvem var det som trengte det mest, var det de rike eller de fattige, Sandøy.?
De rike tjente på det. De fattige fikk ingenting og nå vil de få enda mindre.
Og en sammenligning med Sverige er litt ironisk, for det viser bare hva borgelige
regjeringen ser til. Sverige har hatt en borgelig regjering som har styrt landet i
snart to perioder. Det har medført mye privatisering og konkuranseutsetting som har
svekket kvaliteten på velferdstjenestene helt ekstremt.
I Sverige har ikke folk annent valg enn å jobbe. Støtteordningene som for eksempel
NAV har blitt svekket, enormt, syke folk blir tvunget til å jobbe fordi de ikke får
støtte av NAV.
Folk har ikke råd til å komme seg inn i boligmarkedet. Eldre må stå lengere i arbeid
i Sverige, og det viser seg at kvaliteten har blitt dårligere i mange bedrifter og
tjenester av den grunn.
Sosialt dumping er blitt mye mere utbredt.
Ungdomsledigheten har økt som har medført at ungdom vandrer ut fra Sverige i håp om
å finne land som Norge, få seg bedre jobber og tryggere arbeidsliv.

Dette og mye mer.

Norge må selvsagt begynne å tenke på framtiden da vi alle vet at oljen ikke varer
evig og verdien vil synke med årene som kommer.

Politikere må heller begynne å tenke på å bygge ut nyere teknologi i Norge og det må
skje Idag, slik at vi det kan være vår nye «oljeinntekt» i framtiden. Norge er et
rikt land, ikke bare når det kommer til penger, men også naturen og havet vi har
rundt oss. Vi kan for eksempel bygge ut nyere teknologi innen energi og strøm som
kan produseres til andre land som ikke har det samme mulighet. Vi kan få mere
spisset kompetanse innen forsking på medisin og andre medikamenter.
Vi har resurser og ikke minst mennesker til å kunne bygge hva vi vil. Det må skje
Idag.
Befolkningen må ikke rammes av velferdskutt, politikere må heller tenke på at vi må
styrke våre dagens ordninger istede for å la folket bli rammet. Gi de eldre en god
pensjon å gå til fordi det er vell fortjent, fortsett å gi gode helsetjenester og en
lav egenandel fordi vi heller vil ha friske mennesker i samfunndet vi lever i.

Av Saman Al-Dehesi
leder av LO i Trondheims ungdomsutvalg.