Share Button

Hovedtariffoppgjøret 2016 – Solidaritet med bryggearbeiderne –

Lykke til med innspurten på meklingen. Dersom det blir streik i havnene kan vi fra første øyeblikk regne med en storstilt organisering av streikebryteri fra NHO. Representantskapet i LO i Trondheim ber fagorganiserte være forberedt på og aktivt bidra med tiltak som kan hindre det, ikke minst fysisk støtte til å gjennomføre blokader. Det vil være nødvendig med hjelp og støtte fra fagforeningene innen LO. LO i Trondheim vil bidra med nødvendig arbeid til å mobilisere til bred støtte.

Bryggearbeiderne og Havneoverenskomsten

Tariffoppgjørets bakteppe er havnearbeidernes krav om respekt for Rammeavtale om fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere, Havneoverenskomsten og Sør- og Nord-Norge avtalen for losse- og lastearbeidere, og at ILO-konvensjon nr. 137 må respekteres. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) sitt hovedkrav er at NHO Logistikk og Transport (LT) aksepterer at ILO konvensjon nr. 137, og fortrinnsretten til havnearbeid som følger av konvensjonen, blir fastslått i tariffavtalene. Arbeids- og sosialdepartementet be­kreftet i brev til NTF 22.01.16 at ILO konvensjon nr. 137 er implementert i Norge gjennom havneoverenskomstene. Havnearbeiderne krever kun retten til å utføre sin jobb, og de kjemp­er mot løsarbeidersamfunnet. Arbeidskraftkjøperne har laget et strateginotat for å bli kvitt havnearbeiderne. Konflikten i norske havner nærmer seg 3 år. Havnearbeiderne vil ikke ha sosial dumping. Dette er hele fagbevegelsens kamp. Havnearbeiderne har kurs, sertifikater og kompetansen som kreves for å losse og laste skip. De er fast ansatte i administrasjonskontorer, i losse- og lastekontorer, i tariffestete samarbeidsbedrifter mellom NHO/NHO LT og LO/NTF.

Fredag 23. september 2016 kl. 24.00 går tida ut for meklinga i årets tariffoppgjør for bryggearbeiderne. Da får vi vite om en landsomfattende streik i havnene er et faktum eller om partene, NHO LT og NTF, blir enige om en avtale.

Følgende krav er nødvendig for bryggearbeiderne å få igjennom i årets tariffoppgjør

  • Respekt for ILO-konvensjon nr. 137 må slås fast i tariffavtalene. NTFs definisjon av unntaksregelen må gjelde. Det må også slås fast at det bare er NTF, sammen med NHO, som kan tilmelde registrerte havnearbeidere.
  • Havnearbeiderne i Tromsø tas inn igjen i arbeid. NHO må pålegge medlemsbedriftene i Tromsø havn å bruke medlemmene i Tromsø Havnearbeiderforening.
  • Utestengelsen av havnearbeiderne i Mosjøen oppheves, og de settes inn i arbeid igjen med umiddelbar virkning. NHO må pålegge medlemsbedriftene i Mosjøen å bruke medlemmene i Mosjøen Transportarbeiderforening.
  •  Oslo Losse- og Lastekontor startes opp umiddelbart. NHO må pålegge medlemsbedriftene på Oslo havn å bruke medlemmene i Oslo Bryggearbeiderforening.
  • Alle potensielle erstatningskrav fra NHO i forbindelse med konfliktene de siste åra legges vekk. Det inkluderer også det varslede søksmålet på 500.000 kroner mot sju enkeltpersoner fra aksjoner mot Norlines i Tromsø.

 

Til fagforeninger, tillitsvalgte og andre interesserte

Nedenunder og vedlagt i PDF-format ligger Veggavisa nr. 12-2016 – Hovedtariffoppgjøret 2016 – Solidaritet med bryggearbeiderne – lykke til med innspurten.

Vær vennlig å henge veggavisa opp på arbeidsplassene, og send dette videre til klubbene og andre gode krefter.

veggavisa-nr-12-2016

 

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad
leder LO i Trondheim
Tlf. 995 14 216LO i Trondheim
P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no
Hjemmeside: www.loitrondheim.no