Share Button

Av John-Peder Denstad

Leder av LO i Trondheim

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, stiller fem spørsmål i sitt innlegg «Slik kan du rusteste politikere i valgkampen» i Adresseavisen 16.07.19. Et av spørsmålene er «Hvor lenge bør det være lov å skjenke alkohol på utesteder?» Hun viser til at 70-80 prosent av de som er innblandet i voldsepisoder er alkoholpåvirket, og at små endringer i skjenketiden gir tydelig nedgang i utelivsvolden. Hun skriver at lengre skjenketider heller ikke er et folkekrav, jfr. undersøkelse gjort av Sentio på vegne av Actis tidligere i år. 6 av 10 mener maksimaltida for alkoholservering på skjenkesteder bør være kl. 02.00 eller tidligere.

LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune har i vårt Trondheimsmanifest 2019 foran årets kommunevalg stilt de politiske partiene 52 krav innen 23 tematiske områder. Et av kravene er «Vil partiet beholde skjenketida til kl. 02.00?» Kravet er stilt etter forslag fra Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv, som organiserer ansatte på utelivssteder. Bakgrunnen er at utvidelse av nattåpningstider øker risikoen for helseskader. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) dokumenterer flere negative helseeffekter av nattarbeid. Eksperter i arbeidsmedisin er derfor klare på at nattarbeid bør unngås eller reduseres der det er mulig. Kroppens biologiske rammebetingelser må respekteres, slik at arbeidsfolk skal kunne ha en arbeidstid å leve med. Tidligere klubbleder ved Britannia Hotell, Kirsten Renå Bolognesi har uttalt: «Den timen de ansatte får ved å stenge en time tidligere, betyr veldig mye.» Vi mener derfor at hen­synet til de ansattes arbeids- og helsemessige forhold skal være hovedfaktorer når rammer for utelivets organisering diskuteres og vedtas av myndighetene. Trondheim bystyre behandlet 26.05.16 Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020, endring av forskrift og retningslinjer. Flertallet vedtok mot 19 stemmer (14 H, 4 FrP, 1 MDG) å innfri kravet om skjenketid kl. 02.00. Foran årets kommunevalg er det gledelig at samtlige partier, bortsett fra FrP, har svart ja på kravet «Vil partiet beholde skjenketida til kl. 02.00?» Det er viktig både for å redusere vold / utrygghet og for å sikre helsa til de ansatte i bransjen.