Share Button

Fokus på Hjelmeng-utvalget og deres rapport «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» – et angrep på vårt demokratiske system der folkevalgte organ bestemmer?

Fagforbundet Trondheim, Nei til EU Sør-Trøndelag og LO i Trondheim inviterer til seminar

Tirsdag 11. juni 2019 kl. 16.30 – 18.30
Folkets hus Trondheim, sal Andromeda i 4. etasje
(Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata)

Program:

Kl. 16.30        Åpning / velkommen
Kl. 16.35        Innledning v/Stein Reegård, LOs representant i Hjelmeng-utvalget
Kl. 17.00        Spørsmål / kommentarer
Kl. 17.10        Pause med enkel servering av rundstykker
Kl. 17.25        Innledning v/Ingrid Buset, rådgiver Politikk- og samfunnsavd. Fagforbundet
Kl. 17.50        Spørsmål / kommentarer
Kl. 18.00        Kommentarer / debatt
Kl. 18.30       Avslutning

H / FrP – regjeringen nedsatte i 2016 en arbeidsgruppe – Hjelmeng-utvalget – for å gi myndighetene et grunnlag for å iverksette tiltak som skal sørge for at reguleringen av økonomisk aktivitet utøvd av offentlige aktører er i tråd med EØS-avtalens regler for offentlig støtte, og at offentlige og private aktører for øvrig har like konkurransevilkår.

Bakteppet for Hjelmeng-utvalget er at overvåkingsorganet ESA på grunnlag av EØS-avtalens regler har reist krav om selskapsskatt for statlig og kommunal virksomhet som er såkalt «markedsnær», samt å fjerne statsgarantien som offentlige virksomheter nyter godt av.

EØS utnyttes til privatisering. Det er regjeringens tilnærming til dette og nedsettingen av utvalget. Oppgaven var å foreslå tiltak som «kan styrke konkurransen», som regjeringen uttrykte det. Når de snakker om «like vilkår» mellom private og offentlige aktører, er det kodeord for marked og konkurranse.

Et eget tilsyn for å passe på og håndheve – med hjemmel for å gi pålegg – at norske kommuner følger markedsaktørprinsippet, må avvises. Det samme med forslaget om å gi konkurransetilsynet bøteleggingsmyndighet om EUs statsstøtteregler brytes. Begge forslag griper direkte inn i vårt demokratiske system, der folkevalgte organ bestemmer.

Hva er forslagene i Hjelmeng-utvalgets rapport?

Hva vil konsekvensene være for offentlige tjenester og vårt nasjonale og suverene demokrati?

For nærmere informasjon:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/like-konkurransevilkar-for-offentlige-og-private-aktorer/id2588008/

KS har utarbeidet en rapport om Hjelmenutvalgets innstilling:

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/forskning-og-utvikling/nyhetssaker/konkurranse-pa-like-vilkar.pdf

– John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, tlf. 995 14 216

– Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim, tlf. 917 41 820

– Sonia Tangen, leder av Fagforbundet Trondheim, tlf. 954 41 826

– Arne Byrkjeflot, politisk rådgiver Nei til EU, tlf. 911 02 807