Share Button

Sannheten om fylkeskonferansen

Som deltager på den nå mye omtalte fylkeskonferansen til LO Sør-Trøndelag og fra LO i Trondheim er vi nødt til å kommentere det som siteres i Adresseavisen fra Terje Pedersen. Det er godt kjent at Pedersen var den som fremmet motkandidat mot vår egen John-Peder Denstad. Det at han ønsket en annen representant til å delta på LO kongressen får så være.

Men det er begrunnelsen vi reagerer på, Pedersen hevder at det var et lite mindretall på syv personer som sitat ” rundt 130 forslag fra ulike fagforeninger og LO-lag ble fremmet og flesteparten av dem ble stemt imot av syv fra Trondheim LO – de samme syv hele veien”.  Videre sier Pedersen sitat ”disse forslagene var ikke radikale nok for de syv fra Trondheim”.

«Syverbanden»

Vi begge er blant de syv omtalte personer fra LO i Trondheim, nå døpt som syverbanden, som deltok på høstens fylkeskonferanse der alle forslagene til LO kongressen ble behandlet og votert over. I over 120 saker var det en enstemmig sal som vedtok gode og radikale forslag som ble oversendt til LO kongressen for behandling. I under ti av sakene var de syv i et mindretall. Dette stemmer ikke med Pedersens påstand om at vi var i et mindretall i de fleste sakene. Hvordan er det da mulig å hevde at vi ikke har samme politiske ståstedet som flertallet?

Å forholde seg til vedtak

LO i Trondheim har medlemmer i Trondheim, Klæbu og Malvik. Vi er en sammenslutning av 86 fagforeninger som har mange engasjerte og dyktige tillitsvalgte og vi fatter vedtak. Det er riktig at vi fra LO i Trondheim ble nedstemt blant annet om å si opp EØS avtalen og om vern av Lofoten og Vesterålen. Men dette er i henhold til vedtak gjort på våre årsmøter og representantskapsmøter. Enten enstemmig eller med et overveldende flertall. Altså gjorde vi vår plikt og fulgte opp vedtak fattet i vårt organisasjonsledd. Det skjemmes vi ikke over.

I samme artikkel kan vi tolke Terje Pedersen på at han ikke trodde at John-Peder Denstad ville stå bak de forslag som ble vedtatt på høstens fylkeskonferanse eller mener Pedersen at lederen i LO i Trondheim ville kjempe for de forslag der vi ikke fikk støtte. Hvor feil kan en ta – vi er sikre på at John-Peder ville forholdt seg til de vedtak som ble vedtatt, og til at vi ikke fikk flertall i noen få saker. Denstad er en som vi kjenner som forholder seg til vedtak og jobber deretter. Det er synd at en markert og markant stemme ikke skal på talerstolen under LO kongressen, men som medlemmer i LO i Trondheim hever vi hodet og jobber videre for klima, rettferdig pensjoner, et godt arbeidsliv og et likestilt samfunn.

Hilsen to fra omtalte syverbande og det er vi stolte av!

Svein Åge Samuelsen       1.nestleder/sekretær LO i Trondheim og medlem i SV

Kristin Sæther          2.nestleder LO i Trondheim og medlem i Arbeiderpartiet.