Share Button

29 november er FNs internasjonale dag for solidaritet med palestinerne. Vi lager derfor et fakkeltog for å vise vår solidaritet. Fakkeltoget vil gå fra Nidarosdomens vestfront til moskeen i Kjøpmannsgata. Oppmøte blir 15:00. Vi oppfordrer alle til å ta med palestinske flagg. Ellers er dette et fakkeltog, så andre paroler, flagg og faner legger vi igjen hjemme.
Vel møtt!

Parolene for dagen er:
– Stans okkupasjonen.
– Folkeretten gjelder også Israel.

Markeringa støttes av :
Prestene og menighetsrådet ved Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
Solidaritetsungdommen
Norsk Folkehjelp
Fagforbundet Sør-Trøndelag
Fagforbundet Trondheim
Fellesorganisasjonen
Amnesty
FN-sambandet
Arbeidernes Ungdomsfylking
Norges Kommunistiske Parti
Ungkommunistene
Landsorganisasjonen (LO)
Rød ungdom
Rødt
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Ungdom
Miljøpartiet de Grønne
Palestinsk-norsk forening Kefak
Palestinakomiteen

Toget starter med appell av prest Beate Iren Lerdahl ved Domkirka, og avsluttes med appell av Imamen ved moskeen.
Er det plass til alle avslutter vi inne i moskeen.

Alle er velkommen!!!

————-

I 1948 ble staten Israel opprettet på palestinsk jord, til tross for omfattende protester fra palestinerne og den arabiske verden. Sammenstøtene mellom palestinere og israelere har siden den gang vært mange og blodige, og man er fremdeles langt unna en fredelig, varig løsning på konflikten. I 1977 vedtok generalforsamlingen å markere 29. november som en internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk. Det var nemlig den 29. november 1947 at generalforsamlingen vedtok resolusjonen om delingen av Palestina.
Av de to statene som ble opprettet med denne resolusjonen, er det bare en, Israel, som er blitt virkeliggjort.

Selv om palestinernes rettigheter er forankret i folkeretten, hjelper det lite så lenge Israel er beskyttet av den sterkes rett. Men vi er stadig flere som tar avstand fra Israels okkupasjon og undertrykking, og lørdag 29. november tar vi initiativ til en støttemarkering med et fakkeltog som går fra kirka til moskeen .