Share Button

Under ligger en link til opprop om reversering av lovendringen som fjernet plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense. Trykk på denne linken, og signer: https://www.opprop.net/reverser_lovendringen_som_fjernet_plikten_til_a_fratre_ved_saraldersgrensa

Denne lovendringen vil tre i kraft for fullt 1.1.2022, og vil ramme over 210.000 arbeidere om vi ikke får stoppet det. Spesielt vil dette ramme mange av Fagforbundets yrkesgrupper. Vi håper dere vil signerer for en viktig sak.

Lovendringen som fjernet plikten til å fratre ved særaldersgrense rammer mange yrkesgrupper. Sykepleiere, helsefagarbeidere, renholdere, brann- og redning, ambulansearbeidere og politi for å nevne noen. Det er derfor viktig at saken holdes varm. Det haster med å få gjort noe, og det må legges press på politikerne.

I Hurdalsplattformen for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet 2021-2025, fremgår det at regjeringen vil reversere lovendringen som fjerner plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense og gjenoppta forhandlinger med partene om pensjon for ansatte med særaldersgrenser i staten.

Husk at signaturen deres ikke kommer på oversikten før dere har godkjent det med å trykke på linken i e-posten som kommer rett etter dere har signert. Man kan også signere anonymt hvis man heller ønsker det.

Send gjerne linken videre til medlemmer og andre som kan være med å støtte saken med en signatur, del gjerne i sosiale medier og lignende!

For nærmere informasjon:

Tina Paulsen Stenkløv

Leder i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, Fagforbundet Trøndelag

Telefon 92017498

E-post: tina.stenklov@fagforbundet.no