Share Button

Av John – Peder Denstad, leder Lo i Trondheim.

NHO Reiseliv har avvist Fellesforbundets krav om høyere lønn for de som tjener aller minst. Direktør i arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv Jostein Hansen mener streik er unødvendig og at de ansatte i bransjen tjener godt nok. Han mener lønna ikke kan være høyere, fordi det vil komme mange flyktninger som skal arbeide i bransjen. Dette er en klassisk arbeidskraftkjøper som ønsker å splitte arbeidsfolk. NHO Reiselivs holdning er et ønske om å holde de lavest lønnede nede, og ikke bidra til å løfte en lavtlønnet bransje som kunne sørget for at de ansatte fikk en lønn man kunne leve av. Vi støtter de streikende

Streik fra søndag 24.april

Etter 12 timer mekling på overtid ble det streik fra søndag 24. april 2016 kl. 08.00 da NHO Reiseliv ikke var villige til å møte Fellesforbundet i noen av deres krav. Totalt er ca. 3.500 medlemmer i Fellesforbundet i streik. 623 medlemmer i Fellesforbundet avd. 250 Hotell Restaurant og Reiselivs la ned arbeidet ved 68 bedrifter i Sør-Trøndelag. Hverdagens arbeidshelter fortjener vår fulle støtte.

De streikende går på den såkalte Riksavtalen, der Fellesforbundet lenge har arbeidet for å heve lønnssatsene. I alt er det 7.500 medlemmer i dette avtaleområdet. De ansatte i bransjen ligger i gjennomsnitt på 77 prosent av industriarbeiderlønn. Gjennomsnittlig årlig industriarbeiderlønn er kr. 442.416,-. 77 prosent av industriarbeiderlønn utgjør 175 kroner i timen, inkludert ubekvemstillegg og eventuell bonus. De ansatte i hotell og restaurant er en lavtlønnsgruppe til tross for at deler av bransjen går med store overskudd. De streikende jobber blant annet i milliardæren Olav Thons hotellkjede, Nordic Choice, eid av milliardæren Petter Stordalen og Scandic, eid av det svenske investeringsselskapet EQT.

I 2014 ble partene enige om en tidsplan for arbeidet med å innføre lokal forhandlingsrett / lokale lønnsforhandlinger. Nå i 2016 sier NHO Reiseliv plent nei til Fellesforbundets hovedkrav. Fellesforbundet krevde at tillegget for arbeid på lørdager og søndager som ikke er helligdagsaftener eller høytids- og helligdag, at tidspunktet for når tillegget skal gis utvides fra kl. 24.00 søndag kveld til mandag kl. 06.00 – med kr. 21,13 pr. time. NHO Reiseliv ville ikke imøtekomme dette kravet.

Om du vil følge med på oppdateringer om streik så følg med på Fellesforbundets hjemmeside.