Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

TID:              TIRSDAG 26. OKTOBER 2021 KL. 18.30
STED:           AUGUSTA AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS
Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1. Etter kommunevalget 2019 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2019

Status i arbeidet med å få gjennomført den faglige alliansens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen.

Forberede krav til Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2022-2025 og budsjett 2022.

Status i arbeidet til byens poli­tiske flertall m/å gjenn­om­føre sine forpliktelser knytta til fag­bev­eg­el­sens krav. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?

Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2019 fra Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim og omegn inneholder 52 krav med begrunnelser / under­tekster innen 23 tematiske områder. Kravene kom i utgangs­punktet fra 20 fagforen­ing­er. Med svarene fra partiene har vi skriftlige løfter på at 45 av de 52 krav­ene skal gjennomføres i perioden 2019–2023.

Innledere: (inntil 7 minutter hver)

  1. Roar Aas, kommunalråd og gruppeleder Arbeiderpartiet
  2. Silje Salomonsen, gruppeleder SV, komiteleder for finans og organisasjon
  3. Ola Lund Renolen, kommunalråd og gruppeleder Miljøpartiet De Grønne
  4. Vegard Frøseth Fenes, Senterpartiet, leder av arbeids- og sosialkomiteen
  5. Roald Arentz, gruppeleder Rødt, medlem av finans- og organisasjonskomiteen
  6. Gry Camilla Tingstad, leder av Utdann­ingsforbundet Trondheim
  7. Mia Småvik Rørdal/Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune
  8. Tone Aunmo, leder av LO Kommune Trondheim
  9. John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn
Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

Debatten i representantskapsmøtet vil bli brukt som grunnlag for LO i Trondheim og omegns og den faglige alliansens krav til gruppelederne i bystyret i Trondheim vedrørende Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2022-2025 og budsjett 2022.

SAK 2. Eventuelt

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 8. oktober d.å. orientert om møtet.

Møtet er også åpent for medlemmer av fagforeningene som ønsker å delta som observatører.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                        ———————————–

John-Peder Denstad                                                               Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)