Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheim og omegns representant­skapsmøte.

TID:              TIRSDAG 13. SEPTEMBER 2022 KL. 18.30

STED:           AUGUSTA AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1.          Etter kommunevalget 2019 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2019.

Status i arbeidet med å få gjennomført den faglige alliansens krav

Status i arbeidet med å få gjennomført den faglige alliansens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen.

Forberede krav til Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2023-2026 og budsjett 2023.

Status i arbeidet til byens poli­tiske flertall m/å gjenn­om­føre sine forpliktelser knytta til fag­bev­eg­el­sens krav. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?

Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2019 fra Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim og omegn inneholder 52 krav med begrunnelser / under­tekster innen 23 tematiske områder. Kravene kom i utgangs­punktet fra 20 fagforen­ing­er. Med svarene fra partiene har vi skriftlige løfter på at 45 av de 52 krav­ene skal gjennomføres i perioden 2019–2023.

Innledere: (inntil 7 minutter hver)

  1. Roar Aas, kommunalråd og gruppeleder Arbeiderpartiet
  2. Silje Naper Salomonsen, leder av finans- og organisasjonskomiteen og gruppeleder Sosialistisk Venstreparti
  3. Ola Lund Renolen, kommunalråd og gruppeleder Miljøpartiet De Grønne
  4. Vegard Frøseth Fenes, kommunalråd og gruppeleder Senterpartiet
  5. Roald Arentz, medlem av finans- og organisasjonskomiteen og gruppeleder Rødt
  6. Gry Camilla Tingstad, leder av Utdann­ingsforbundet Trondheim
  7. Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Trondheim kommune
  8. Anniken Lien van Marion, leder av LO Kommune Trondheim
  9. John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn

Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt

Debatten i representantskapsmøtet vil bli brukt som grunnlag for LO i Trondheim og omegns og den faglige alliansens krav til gruppelederne i bystyret i Trondheim vedrørende Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2023-2026 og budsjett 2023.

SAK 2. Eventuelt

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 1. september d.å. orientert om møtet.

Møtet er også åpent for medlemmer av fagforeningene som ønsker å delta som observatører.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                        ———————————–

John-Peder Denstad                                                               Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)