Share Button

Hvordan møte den økonomiske krisa, sikre lønns- og arbeidsvilkår og offensive motkonjunkturtiltak mot arbeidsløsheten

INNKALLING TIL ÅPENT REPRESENTANTSKAPSMØTE
Det innkalles til åpent representantskapsmøte for representantskapets medlemmer og medlemmer og tillitsvalgte i fagforeninger tilsluttet LO i Trondheim.

TID:        TIRSDAG 8. SEPTEMBER 2020 KL. 18.00
STED:        RADISSON BLU ROYAL GARDEN HOTEL, Kjøpmannsgata 73, Trondheim

NB: På grunn av koronatiltak så starter registrering kl 17.30. Det er fint om du kan være litt tidlig ute så vi kan starte til planlagt tid.

Innledere: (inntil ½ time hver)
Harald Berntsen, historiker og forfatter
        Perspektiver på erfaringer fra arbeiderkamp i krisetider.

Anders Skonhoft, professor i ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU
        Energi-, miljø- og klimapolitikk etter koronaens tid.

Mari Skurdal, redaktør i avisa Klassekampen (KK)
        KKs plan for å følge opp den økonomiske krisa som venstresidas avis, samt avisas rolle og konkrete tiltak framover for å mobilisere arbeidsfolk og grunnplanet i fagbevegelsen til å stå opp mot og offensivt møte høyresidas angrep på faglige rettigheter og nedbygging av velferdsstaten.

Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for spørsmål, kommentarer og debatt.

Formålet med møtet er å legge grunnlaget for en uttalelse som årsmøtet i LO i Trondheim skal behandle seinere i høst, blant annet basert på innlegg, kommentarer og debatt i representantskapsmøtet.

SAK 2:        Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.
Fagforeningene er i brev av 24. august d.å. orientert om møtet.
Møtets tidsramme er kl. 18.00 – 21.30. VEL MØTT!

Koronarestriksjoner
•        Rutiner for smittevern er ivaretatt. Alle skal kunne holde minst en meters avstand til hverandre.
•        Personer som er i karantene skal ikke møte. Personer som har vært i utlandet siste 10 dager – uansett land – møter ikke. Om en har vært i nærheten av noen med covid 19 de siste 10 dager, møter man heller ikke.
•        Personer som er syke eller har luftveissymptomer skal ikke møte.
•        I samarbeid med Radisson Blu Royal Garden Hotel tilrettelegges det for at alle personer som deltar i møtet spriter hender.
•        Ved ankomst leveres adgangstegn med navn, fagforening og telefonnr. til LO i Trondheims kasserer ved innsjekkingsbord.
•        Felles berøringspunkter trenger hyppig vask og antibac tilgjengelig i nærheten. AU i LO i Trondheim i samarbeid med hotellet sørger for vask av berøringspunkter under møtets gjennomføring.

Kameratslig hilsen

——————————–                        ———————————–
John-Peder Denstad                                         Svein Åge Samuelsen
leder (tlf. 995 14 216)                                        1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)