Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Til representantskapets medlemmer

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 29. AUGUST 2017 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. LO-kongressen 8. – 12. mai 2017.

Oppsummering og oppfølging av vedtakene.

Innledere: (inntil 20 minutter hver)

  1. Kristin Sæther, LO-sekretær
  • Gjennomgang av de viktigste vedtakene og oppfølging av disse.
  • Fylkeskonferansens fremtidige rolle og oppgave.
  1. Svein Åge Samuelsen, leder av kampanjen Rettferdig pensjon – gjenreis AFP / 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim
  • Oppfølging av kongressens pensjonsvedtak.
  1. John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim
  • Hvordan ble forslagene fra LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag ivaretatt?
  • Oppfølging av kongressens vedtak.
  • Lokalorganisasjonenes fremtidige rolle og oppgaver.

Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

SAK 2. Avtakking av Kristin Sæther – ny LO-sekretær innvalgt på LO-kongressen 2017.

Kristin Sæther ble på LO-kongressen 2017 innvalgt i LOs ledelse som LO-sekretær. Kristin for­lat­er derfor LO i Trondheim som 2. nestleder, og vil bli avtakket av LO i Trondheims representantskap.

SAK 3. Eventuelt.

a) Kort orientering om LO i Trondheims aktivitetsplan for 2017 – 2018.

– Aktivitetsplan 2017 – 2018 er vedlagt

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 11. august d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————– ———————————–

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen /s/

leder (tlf. 995 14 216) 1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

Vedlegg: – Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag

Liker du å møte godt forberedt til et representantskapsmøte så kan du sjekke hva LO vedtok på kongressen på LOs hjemmeside http://www.lo.no/