Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheim og omegns representant­skapsmøte.

TID:              TIRSDAG 25. OKTOBER 2022 KL. 18.30
STED:           AUGUSTA AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS
Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1. Politisk kontroll over krafta. Om strøm og strømpriser

Innleder: Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær Arbeiderpartiet, medlem av Alternativ Energikommisjon opprettet av Industriaksjonen.

Tidsramme for innledninger og debatt – 1 time

Politisk utvalg LO i Trondheim og omegn har forberedt temaet om politisk styring av krafta.

SAK 2. Oppfølging av LO-kongressen 2022

Hva fikk vi gjennomslag for, jfr. forslag fra LO i Trondheim og omegn og forslag fra LOs regionkonferanse i Trøndelag. Videre oppfølging.

Innleder: John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn

Tidsramme for innledning og debatt – 1 time

SAK 3. Trondheimsmanifestet 2023

– krav til de politiske partiene foran kommunevalget 2023.

Innleder: Anniken Lien van Marion, leder av LO Kommune Trondheim

Tidsramme for innledning og kommentarer – 1/2 time

  • Representantskapet blir orientert om status i arbeidet med å innhente krav fra fagforeningene og prioritering av disse.
  • Representantskapet skal i et seinere møte 14. februar 2023 vedta de konkrete kravene som skal oversendes til partiene.

SAK 4. Arbeiderbevegelsens historielag i Trøndelag

Innleder: Elsa Lysklæt Flønes, styreleder i Arbeiderbevegelsens historielag i Trøndelag

Tidsramme for orienteringen – 15 minutter

  • Representantskapet blir orientert generelt om Arbeiderbevegelsens historielag i Trøndelag samt spesielt om årets årbok fra historielaget.

SAK 5. Eventuelt

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 10. oktober d.å. orientert om møtet.

Møtet er også åpent for medlemmer av fagforeningene som ønsker å delta som observatører.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                        ———————————–

John-Peder Denstad                                                               Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)