Share Button

Representantskapsmøte 29.november 2016

stortingsvalget-2017-forslag-til-vedtak-representantskapet-i-lo-i-trondheim-29-11-16

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

TID:       TIRSDAG 29. NOVEMBER 2016 KL. 18.30

STED:    MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

              Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1.      Reform Trøndelag – Fremtidig organisering av tjenestetilbudene.

Bakgrunnen for at temaet settes på dagsorden på dagens representantskapsmøte er at LO i Trondheim 05.02.16 avga et høringssvar til Trøndelagsutredningen

Innledere:

Tore Sandvik, fylkesordfører (AP)

 •  Orientering om den pågående politiske og administrative prosessen for å slå sammen Trøndelagsfylkene, samt hvordan man ser for seg utfordringer med og løsninger på hvordan de ulike tjenestetilbudene skal organiseres.
 •  Lengde på innledningen er inntil 30 minutter.

Før debatten legges det også opp til tre korte innlegg, inntil 10 minutter hver:

Rigmor Bjerche, fylkesleder SL Sør-Trøndelag

 •   Om videregående skole, synspunkter og forslag til løsninger.

Ole Roger Berg, leder av Fagforbundet BSF

 •   Om kollektivtrafikk – buss, synspunkter og forslag til løsninger.

Roald Arentz, leder av bransjerådet taxi i Norsk Transportarbeiderforbund

 •  Om drosjenæringen, synspunkter og forslag til løsninger.

Deretter blir det debatt.

SAK 2.      Stortingsvalget 2017 – konkrete krav til de politiske partiene fra fagbevegelsen.

Erfaringer med Trondheimsmodellen og en fagbevegelse som stiller konkrete krav til de politiske partiene før valg, bidrar til å mobilisere fagorganiserte slik at vi får politiske partier i posisjon som i hovedsak gjennomfører våre krav.

Vedlagt ligger forslag til uttalelse fra styret i LO i Trondheim.

Etter en kort innledning åpnes det for debatt.

SAK 3.      Støtte til 10 montører ved KABA MøllerUndall AS avd. Trondheim i streik for tariffavtale.

10 montører ved KABA MøllerUndall AS avd. Trondheim gikk ut i streik torsdag 10. november 2016.

De ansatte ønsker tariffavtale, men bedriften sier nei. Etter to møter hos kretsmekleren så EL og IT Forbundet ingen annen løsning enn å erklære brudd og ta ut medlemmene i streik. Bedriften viste ingen vilje til å skrive under på en tariffavtale, den samme avtalen som regulerer hverdagen til ca. 1500 andre i installasjonsbransjen i Trøndelag.

Det er første gang i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelags historie at streik for tariffavtale er nødvendig! Fagforeninga ble stiftet i 1901, og har i dag mer enn 1500 yrkesaktive medlemmer. Fagforeninga inngår årlig 5-6 nye tariffavtaler. De fleste bedrifter velger å se positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på engasjerte medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. En tariffavtale viser seriøsitet og styrker omdømmet til bedriften.

Hva ønsker de ansatte å oppnå med en tariffavtale?

 •  Forutsigbarhet og skriftlige arbeidsvilkår som ikke kan endres ensidig av bedriften.
 •  Forhandlingsrett og medbestemmelse.
 •  Reelle lønnsforhandlinger, ingen forskjellsbehandling og «trynetillegg».
 •  Godtgjøring ved reisearbeid.
 •  Kompetanseutvikling.
 •  AFP.

Å kjempe for tariffavtale er nødvendig og rettferdig!

KABA MøllerUndall AS har totalt ca. 230 ansatte i hele landet, fordelt på 21 avdelinger.

EL og IT Forbundet sitt tariffkrav gjelder kun avdeling Trondheim. Avdelingen har ca. 20 ansatte, hvorav halvparten vil omfattes av tariffavtalen.

SAK 4.       Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 15. november d.å. orientert om at det avholdes representantskapsmøte.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med hilsen

 

—————————–                                                          ———————————

John-Peder Denstad                                                         Svein Åge Samuelsen

Leder                                                                                    1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216                                                                    Tlf. 917 41 820