Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheim og omegns representant¬skapsmøte.
TID: TIRSDAG 14. FEBRUAR 2023 KL. 18.30
STED: AUGUSTA AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS
Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

Trondheimsmanifestet 2023

SAK 1. Trondheimsmanifestet 2023 – krav til de politiske partiene før kommunevalget 2023
Jfr. orientering om saken i representantskapsmøtet 25.10.22.
Innleder: Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder LO i Trondheim og omegn
Vedlagt ligger et nesten ferdig dokument med prioritering av kravene.
Tidsramme for innledning, kommentarer og debatt – 1 1/2 time
• Representantskapet blir orientert om arbeidet med å innhente krav fra fagforeningene og prioriteringen av disse, jfr. vedlagte dokument.
• Styrets innstilling blir fremlagt i møtet, og representantskapet gjør vedtak om de konkrete kravene som skal oversendes til partiene.

Internasjonalt solidaritetsarbeid

SAK 2. Internasjonalt solidaritetsarbeid i regi av LO i Trondheim og omegn og fagforeningene.
Innledere:
Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim og omegn (Fagforbundet Trondheim)
Bjørg Neset, medlem av internasjonalt utvalg, LO i Trondheim og omegn (Fellesorganisasjonen Trøndelag)
• Hvordan bør LO i Trondheim og omegn jobbe med internasjonalt solidaritetsarbeid?
• Konkret internasjonalt solidaritetsarbeid med sosialarbeiderorganisasjonen på Madagaskar.
• Fagforeninger i LO i Trondheim og omegn som har konkrete samarbeidsprosjekter med fagbevegelse i andre land bes om å redegjøre kort for disse.

Initiativ til dyrtidsaksjon og landsomfattende aksjoner

SAK 3. Initiativ til dyrtidsaksjon og landsomfattende aksjoner 16. mars i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over krafta.
Jfr. sak på representantskapsmøtet 25.10.22 om Politisk kontroll over krafta. Om strøm og strømpriser.
Vedlagt Trondheimsresolusjonen 2023 vedtatt av Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 27. – 29. januar 2023.
Innleder: John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn

SAK 4. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.
Fagforeningene er i brev av 31. januar d.å. orientert om møtet. Møtet er åpent for medlemmer av fagforen¬ing¬ene som ønsker å delta som observatører. Kaffe og te serveres. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.
Kameratslig hilsen

——————————– ———————————–
John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen
leder (tlf. 995 14 216) 1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)