Share Button

KONKLUSJON.

I den aktuelle saken stiller vi oss positive til formålsendring fra næring til bolig. Bedriftens planer er forenlig med konklusjonen i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen om at «Det er også meget vesentlig at eksisterende næringsarealer ikke omdisponeres til andre formål uten at det finnes gode erstatningsareal.» I den aktuelle saken planlegges det å bygge en ny miljøvennlig betongvarefabrikk i verdensklasse, med produksjon rettet inn mot vann- og avløpsbransjen, på et velegnet erstatningsareal i Muruvik næringspark. Vi har stor forståelse for at virksomhetens behov for å videreutvikles medfører at den må flyttes. Det skyldes svært begrensede framtidsutsikter for fabrikken i Leir­fossen med manglende uteområder, gammel bygningsmasse og del­vis interesse­konflikter rundt tilgrensende natur- og rekreasjonsområder. Trondheim kommune bør stille seg positiv til bedriftens planer om etterbruk av eiendommen i Leirfossvegen, ved å innfri søknad om en omregulering for dette området. Vi forventer også at Malvik kommune tilrettelegger på en god måte for bedriftens etablering i Muruvik næringspark.