Share Button

Halvdagskonferanse.

Produktivitetskommisjonen og den norske modellen.

Bakgrunn for opprettelsen av Produktivitetskommisjonen og produktivitetskommisjonens mandat.

Kommisjonens foreløpige vurderinger og anbefalinger – NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd.

Regjeringen har besluttet at kommisjonens arbeid i neste fase skal ta opp tre temaer: 1) Teknologi, utvikling, innovasjon; 2) Bedre bruk av arbeidskraftressursene; 3) Tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor.

Fagbevegelsens vurderinger av kommisjonens vurderinger og anbefalinger


Program:  halvdagskonferanse produktiviteskommisjonen (1)

LO-logo liten
LO-logo liten

INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE

Tid: Torsdag 03. desember 2015, kl. 12.00 – 16.00

Sted: NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., inngang NOVA kino

 

Produktivitetskommisjonen og den norske modellen.

Bakgrunn for opprettelsen av Produktivitetskommisjonen og produktivitetskommisjonens mandat. 

Produktivitetskommisjonen er en offentlig kommisjon oppnevnt av Regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.

Produktivitetskommisjonens første rapport

Samleside for første rapport fra produktivitetskommisjonen

Kommisjonens arbeid er delt i to faser. Kommisjonen har signalisert at den særlig vil jobbe med tre områder i fase II av sitt arbeid: teknologi, utvikling og innovasjon – en kunnskapsbasert økonomi, bedre bruk av arbeidskraftressursene og tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor, jf. avsnitt 1.5 i kommisjonens første rapport. Arbeidet i fase II vil ferdigstilles i begynnelsen 2016.

Produktivitetskommisjonens mandat åpnet for at Finansdepartementet etter første fase kan presisere kommisjonens mandat. Kommisjonen har nå mottatt et brev fra finansminister Siv jensen der hun gir sin støtte til de tre hovedområdene kommisjonen har foreslått for fase II av sitt arbeid.

Kommisjonens foreløpige vurderinger og anbefalinger – NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd.

Regjeringen har besluttet at kommisjonens arbeid i neste fase skal ta opp tre temaer: 1) Teknologi, utvikling, innovasjon; 2) Bedre bruk av arbeidskraftressursene; 3) Tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor.

Fagbevegelsens vurderinger av kommisjonens vurderinger og anbefalinger

Innledere:

Hans Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO

Unni Hagen, leder strategisk stab i Fagforbundet

Fanny Voldnes, leder samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet

 

Det er satt av tid til spørsmål, kommentarer og debatt.

Servering av rundstykker.

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.

Påmeldingsfrist mandag 30.11. til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon:

John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216)

Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekr. LO i Tr.heim (tlf. 917 41 820)

Arrangør: LO i Trondheim