Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Valgt representanter fra fagforeningene innkalles til LO i Trondheim og omegns representant­skapsmøte.

Møtet er også åpent for medlemmer av fagforeningene som ønsker å delta som observatører.

TID:              TIRSDAG 15. FEBRUAR 2022 KL. 18.30

STED:           AUGUSTA AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1.          AFP Prinsippene for ny AFP-ordning – LO-NHO utredning av en mulig reformert AFP-ordning, med bistand fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Hva med dagens kvalifiseringskrav – overgangsordning. Opptjening, kvalifisering, gradert ytelse. Behovet for et solid bufferfond. Dekning av finansieringsgapet. Forhandlinger om ny AFP-ordning på basis av utredningen. Hva skjer?

Innledere:

 • Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag / Pensjon for alle
 • Roger Heimli, 2. nestleder LO i Norge

Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

Representantskapet i LO i Trondheim og omegn vedtok følgende 14.09.21

Rettferdig pensjon og AFP. Det viser seg fortsatt at pensjonsreformen og senere endringer har gitt en total pensjon som ikke sikrer en pensjon å leve av for dagens unge, uføretrygdede, de som mister jobben i en AFP-bedrift før fylte 62 år og de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Videre har offentlig pensjon blitt endret for å tilpasses pensjon i privat sektor.

Representantskapet oppfordrer fagforeningene til å stille følgende krav:

 • LO kongressens vedtak om at alle skal oppnå 2/3 av lønn i pensjon må innfris.
 • Ingen skal ha redusert AFP nivå i ny ordning, full opptjeningstid for ny AFP er 20 år og at de som uforskyldt mister jobben beholder sin oppsparte AFP uansett.
 • Slitertillegget – fra privat sektor – blir innført i offentlig sektor og betinget AFP – fra offentlig sektor – blir innført i privat sektor.
 • Staten og arbeidskjøper bidrar til å styrke pensjonsnivået og AFP ordningen økonomisk. Det er en selvfølge at vi harmoniserer oppover og at ekstra kostnader dekkes av stat og arbeidskjøperne.
 • Uføre skal ikke levealder justeres og de må får pensjonsopptjening til 67 år.
 • AFP må kunne kombineres med uføretrygd.
 • Den lovpålagte innbetalingen til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) heves til 4 %, og gjelder fra første krone, fra 13 år og alt arbeid uansett stillingsandel.
 • Pensjonene til alderspensjonister skal ikke underreguleres, men følge generell lønnstigning.
 • For å kunne oppnå målet om rettferdige pensjoner til alle må Folketrygden styrkes, og levealdersjusteringa må reverseres.

SAK 2. Eventuelt

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 2. februar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                        ———————————–

John-Peder Denstad                                                               Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

Kortversjon av utredningen