Share Button

Konferansen starter fredag 27. januar kl. 17.30 og slutter søndag 29. januar kl. 14.00

./. Program med tidsplan ligger vedlagt.

Konferansen samler deltakere fra 152 distrikter / fagforeninger / klubber innen LO i off­entlig og privat sektor. 22 av LOs lokalorganisasjoner er representert og 11 LO forbund deltar med sentrale tillitsvalgte. I tillegg deltar flere fagforeninger utenfor LO og andre organisasjoner.

 

Konferansen tar opp følgende tema:

*  Fagbevegelsen som kamporganisasjon.

*  Trade unions and working class struggle.

*  En ny kurs for framtida – LO-kongressen og stortingsvalget 2017.

*  Vi må slett ikke arbeide mer og lenger – robotene kommer og ungdommer går arbeidsløs.

*  Progressiv industripolitikk – hvordan skal landet bygges videre – og hvem skal gjøre det?

 

Følgende skal innlede:

*  Gerd Kristiansen, LO leder Landsorganisasjonen i Norge

*  Hadia Tajik, nestleder Arbeiderpartiet

*  Lars Johnsen, forbunds­leder i Norsk Transport­arbeiderforbund

*  John Dunn, Ex engelsk gruve­arbeider, nå organisert i Unite

Ø  Boye Ullmann, faglig leder i Nei til EU / organisasjons­arbeider i Fellesforbundet avd. 605 Rørleggernes Fagforening.

*  Jane B. Sæthre, leder Norsk Jernbaneforbund

*  Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder LO i Trondheim / leder av Rett­ferdig pensjon – gjenreis AFP

*  Eystein Garberg, leder av Elektro­arbeidernes Fagforening Trøndelag

*  Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin

*  Kjersti Barsok, 1. nestleder i NTL

*  Jørn-Henning Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet

 

Seminarer:

I forkant av Trondheimskonferansen fredag 27. januar arrangeres flere seminarer, bl. a. om Fagbevegelsen, EØS og Brexit fra kl. 10.30 og et internasjonalt seminar med start kl. 11.00 om krigen i Syria, Israel-Palestina konflikten og situasjonen for fagbevegelsen og befolkningen i Venezuela.

 

For nærmere informasjon:

John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim, tlf. 995 14 216

Svein Å. Samuelsen, 1. nestleder/sekretær LO i Trondheim, tlf. 917 41 820

Tidsplan Trondheimskonferansen 2017 – endelig versjon – utsendt til deltakere 23.01.17