Share Button

Pressemelding 30.01.14

Pressemelding

LO i Trondheim arrangerer 31. januar – 2. februar 2014 den årlige landsom­fattende Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i Folkets Hus / NOVA. 550 tillitsvalgte er påmeldt. Konferansen ble første gang arrangert for 26 år siden. Blant innlederne i år er LOs leder Gerd Kristiansen.

————————————————————————————————-

Konferansen starter fredag 31. januar kl. 17.30 og slutter søndag 2. januar kl. 14.00

./. Program med tidsplan ligger vedlagt.

Konferansen samler deltakere fra 154 distrikter / fagforeninger / klubber innen LO i off­entlig og privat sektor. 21 av LOs lokalorganisasjoner er representert og 6 LO forbund deltar med sentrale tillitsvalgte. I tillegg deltar flere fagforeninger utenfor LO og andre organisasjoner.

 

Konferansen tar opp følgende tema:

 • Krisa i EU

 • Etter Stortingsvalget 2013 – hva nå?

 • Den politiske og faglige situasjonen foran tariffoppgjøret 2014

 • Pensjonsoppgjør ved tariffoppgjøret 2014

 • Fagbevegelsen som kamporganisasjon – hvordan skal vi slåss?

 • EØS, sosial dumping og faglige rettigheter – hva med Håndhevingsdirektivet?

 

Følgende skal innlede:

 • Rune Skarstein, sosial­økonom, tidligere ansatt ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

 • Svein Åge Samuelsen, leder LO i Trondheim

 • Gerd Kristiansen, LO-leder, LO i Norge

 • Mona Bjørn, Leder av HK Region Midt-Norge

 • Harald Berntsen, historiker og forfatter

 • Roar Eilertsen, daglig leder, De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte

 

Seminarer:

I forkant av Trondheimskonferansen fredag 31. januar arrangeres flere seminarer, blant annet om Fagbevegelsen og EØS fra kl. 11.30 og et internasjonalt seminar med start kl. 10.00.

 

For nærmere informasjon:

Svein Åge Samuelsen, leder LO i Trondheim, tlf. 917 41 820

John-Peder Denstad, sekretær LO i Trondheim, tlf. 995 14 216