Share Button

LOForsvar arbeidsmiljøloven – mobiliser til politisk streik!

En samlet fagbevegelse (LO, Unio, YS) går mot Høyre / FrP regjeringens forslag til endring av Arbeidsmiljøloven. Møt opp på torget i Trondheim til markering i forbindelse med politisk streik. I 116 år har LO stått på barrikadene for arbeidsfolk. Vi har ikke gjort det for at vi skal stå med lua i hånda. Vi gjør det fordi alle skal ha rett til tryggheten og friheten som følger med fast ansettelse.

VEGGAVISA nr. 1-2015

Lenke til distriktskontorets side om streiken.

Kamp mot løsarbeidersamfunnet. I dag er det bare lovlig å ansette midlertidig ”når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten”. I forslag til ny lovtekst erstattes dette med ”når arbeidet er av midlertidig karakter”.

Enda mer fritt fram inntil 12 måneder. Selv når arbeidet ikke er av midlertidig karakter kan det ansettes midlertidig inntil 12 måneder. Eneste begrensning her er at det er begrenset til 15 % av arbeidsstokken. Og at det blir 12 måneders karantene for å ansette etter den samme regel i samme jobb om den midlertidige må gå fra jobben.

Begrensninger uten verdi. Om regjeringens lovforslag vedtas kan arbeidskjøper uten videre ansette 15 % av arbeidsstokken midlertidig. Når de 12 månedene er utløpt kan utnytte at det ikke er noen begrensning dersom arbeidet er av midlertidig karakter. Departementet bruker som eksempel på lovlig ansettelse at man leter etter kandidater med riktig kompetanse. Slik inviteres det til oppfinnsomhet. Det kan være at en avventer en strategisk beslutning, budsjettbehandling, svar på anbud. Mye er mulig når det åpnes for midlertidig ansettelse i bedriftens kjernevirksomhet.

Løsarbeiderpakke.Vi kaller dette en løsarbeiderpakke. Titusenvis av midlertidig ansatte må bøye nakken når sjefen gir kommando, som ikke vet om de får lån til leilighet, som ikke tør å si fra når sikkerhetsbestemmelsene brytes på arbeidsplassen. LO mener at flere midlertidige stillinger verken gir flere jobber eller gjør det enklere for utsatte grupper å komme inn i arbeidslivet.

 Møt opp på torget i Trondheim onsdag 28. januar 2015 til markering i forbindelse med politisk streik. Kl. 14.30 Underholdning og appeller. Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet (LO); Hans-Erik Skjæggerud, forbundsleder Parat (YS); Eli Gunhild By, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund (Unio).