Share Button
VEGGAVISA nr. 6-2018
Politisk streik: Statsbanenes Verkstedforening Trondheim, Norsk Jernbaneforbund avd. 63 gjennomfører politisk streik tirsdag 29. mai 2018 mot den mørkeblå H / FrP / V regjeringas løftebrudd.

LO i Trondheim støtter de fagorganiserte i Jernbaneforbundet sin politiske streik tirsdag 29. mai 2018 kl. 10.00 – 13.00. Regjeringa ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) lovet at Jernbanereformen ikke skulle gå ut over lønns- og arbeidsvilkår. Dette er en dramatisk løgn. Vi oppfordrer til deltakelse i fanemarkering foran Stortinget tirsdag 29. mai 2018 kl. 11.00.

Politisk streik ved flere jernbaneverksteder:

Mellom klokka 10.00 og 13.00 blir det tirsdag 29. mai 2018 ikke utført arbeid av medlemmer av Statsbanenes Verkstedforening i verkstedene på Marienborg, Driftsbanegården, Brattøra og i Narvik. Det samme skjer på de andre sju verkstedene som driver vedlikehold på jernbanemateriell i Norge. 

Strid om virksomhetsoverdragelse: Det er for de streikende jernbaneansatte en dramatisk løgn når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker at de selskapene som vinner anbud på vedlikeholdet av togmateriell ikke trenger å forholde seg til prinsippet om virksomhetsoverdragelse. Det ville sikret de ansatte jobb, selv om dagens vedlikeholdsutøver Mantena skulle tape anbudene.

Kamp om arbeid og lønn: De jernbaneansatte risikerer å stå uten både arbeid og lønn den dagen anbudet på Dovrebanen og resten av togtrafikken i nord trer i kraft.

Krav både for vedlikeholds- og renholdspersonalet: Kravet er at Solvik-Olsen tar inn krav om virksomhetsoverdragelse i anbudsdokumentene, både for vedlikeholds- og renholdspersonalet.

For nærmere informasjon / kontakt:
Jomar Kvitland, leder av Statsbanenes Verkstedforening NJF avd. 63, tlf. 916 72 949

LO i Trondheim støtter og sier ja til jernbaneforbundenes kamp for en samlet jernbane NSB 2.0. Vi sier nei til salg av Norge. Jernbanereformen må reverseres. Vi aksepterer ikke oppsplitting, konkurranseutsetting og privatisering av jernbanen med forringelse av lønns- og arbeidsvilkår som konsekvens.