Share Button

Til fagforeninger, representantskapets medlemmer og tillitsvalgte

Informasjon om planlagte arrangementer.
Den nasjonale dugnaden iverksatt av myndighetene for å hindre spredning av Korona viruset, påvirker LO i Trondheims planlagte aktiviteter fremover på følgende måte:

Åpent møte om den politiske situasjonen i Bolivia fredag 27. mars 2020 kl. 18.30 på Brannstasjonen pub ved Ila parken arrangert av Norsk Folkehjelp, NNN Trøndelag avd. 10 og LO i Trondheim med Rodolfo Machaca – generalsekretær i den indianske bondeorganisasjonen og i ledelsen av partiet MAS (Movimiento al Socialismo). 
MØTET ER AVLYST.

Fra New Public Management til tillitsreform? Utdanningskonferansen 2020 mandag 30. mars 2020 kl. 12-16 i Sommerveita 4-6, arrangert av Utdanningspolitisk utvalg i Nei EU, Skolenes Landsforbund i Trondheim, Fagforbundet i Trondheim, NTL ved NTNU og LO i Trondheim.
MØTET ER AVLYST.

Representantskapsmøte i LO i Trondheim tirsdag 31. mars 2020 kl. 18.30 i Folkets hus.
MØTET ER AVLYST.
Vedlagt ligger informasjon om 1. mai 2020 – paroler og arrangementer.
Inntil videre planlegges det som at 1. mai arrangementene arrangeres som normalt. Dette gjelder også dagen før dagen arrangementet i Folkets hus.

Årsmøte i LO i Trondheim tirsdag 21. april 2020 kl. 18.30 i Folkets hus.
INNTIL VIDERE PLANLEGGES DET SOM AT ÅRSMØTET VIL BLI AVHOLDT PÅ OVERNEVNTE DATO.
Innkalling og sakspapirer vil bli utsendt senest 14 dager før årsmøtet.

LO-NLO – nettverkssamling for LOs lokalorganisasjoner onsdag 27. – torsdag 28. mai 2020 på Scandic Solsiden.
INNTIL VIDERE PLANLEGGES DET SOM AT NETTVERKSSAMLINGEN VIL BLI AVHOLDT PÅ OVERNEVNTE DAGER.

Med kameratslig hilsen

——————————–                        —————————
John-Peder Denstad                                        Svein Åge Samuelsen
leder                                                        1. nestleder / sekretær
Tlf. 995 14 216                                                Tlf. 917 41 820

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no