Aktiviteter LO i Trondheim 2014-2015

The following is an excerpt.

VEGGAVISA nr. 10-2014 (1) AKTIVITETER LO I TRONDHEIM 2014 – 2015 LO i Trondheim har planlagt en rekke aktiviteter i form av representant­skapsmøter, halvdag- og helgekonferanser og aksjoner. Merk av datoene. Du

Stykker opp attføringen

The following is an excerpt.

Prosessen med endringer i attføringsbransjen har pågått over flere år. Bransjen var fornøyd med at attførings­arbeidet ble satt på dagsorden da den rødgrønne regjeringen la fram stortingsmeldingen «Flere i