Endringer i arbeidsmiljøloven

The following is an excerpt.

– LO Trondheims høringssvar LO Trondheim anser at de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven vil påføre norsk arbeidsliv store, og kanskje ubotelige skader. Endringene vil undergrave fagforeningenes rolle,

Frokostmøte 5.september

The following is an excerpt.

Hovedtema på frokostmøtet vil være endringsforslag fra regjeringen til ny Arbeidsmiljølov og hvordan dette vil påvirke våre medlemmer. I tillegg får vi  informasjon om årets TV-aksjon og AOF Midt-Norge sitt

”Lavstatusyrker” og samfunnet

The following is an excerpt.

Arbeiderklassen i Norge i dag utgjør ca. 70 – 80 prosent av befolkningen. En stor del av disse er fagorganisert. Om disse menneskene ikke daglig utfører sitt ærlige arbeid, vil samfunnet gå i stå. Vi er dem stor