Støtt SAS – pilotene i streik

The following is an excerpt.

Meklinga mellom SAS og pilotene førte mandag 4. juli ikke fram, og 900 piloter er i streik. Under covid-19 pandemien permitterte SAS omlag 40 % av pilotene og inngikk avtaler om at de hadde rett til å få jobben

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032

The following is an excerpt.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 – høringssvar fra LO i Trondheim og omegn Vi viser til brev 08.04.22 m/ vedlegg fra Trondheim kommune v/ kommunedirektør Morten Wolden. Frist for å komme med uttalelse til

Næring og industri på Nyhavna

The following is an excerpt.

Bystyret skal 19.05.22 behandle Kvalitetsprogram for Nyhavna. Hvordan tilrettelegge for vekst innen teknologinæringer og maritimt næringsliv er mangelfullt beskrevet, jf. Trond­heim­regionens strategiske

Årsmøte i LO i Trondheim og omegn

The following is an excerpt.

ÅRSMØTE I LO I TRONDHEIM OG OMEGN TIRSDAG 26. APRIL 2022 TID:        TIRSDAG 26. APRIL 2022 kl. 18.30STED:        AUGUST AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS        Inngang A fra Olav

Velkommen til 1. mai 2022

The following is an excerpt.

Endelig kan vi gå i tog, ha 1. mai -frokost, folkemøte på torget og mye annet som vi har savnet under pandemien! Det er et omfattende program denne 1. mai, både i LO i Trondheim og omegns regi og i regi av