Stortinget må opprette respekt og støtte til arbeidsfolk!

The following is an excerpt.

For å få sosialhjelp må du tømme kontoen, låne penger og selge det du har av verdier. Samtidig mistes muligheten til å øke kompetansen. Det er en urimelig trippelstraff. Det snakkes mye om såkalt dugnad i disse Korona-tider, men de arbeidsløse betaler den høyeste prisen. Vi forventer at opposisjonen i Stortinget oppretter respekt og støtte til arbeidsfolk.

Informasjon om Covid – 19

The following is an excerpt.

Etter møte med kommunedirektøren i Trondheim kommune, er vi bedt om å sende ut informasjon om covid-19 på engelsk, polsk og litauisk via vårt nettverk av fagforeninger og tillitsvalgte.

Formålet er å nå alle våre utenlandske arbeidskamerater med informasjon om nasjonale tiltak og råd og regler når de vender tilbake etter juleferien 2020. Hensikten er at vi alle fortsetter å opptre ansvarlig, overholder gjeldende retningslinjer og gjør alt vi kan for å unngå å spre infeksjonen.

Derfor streiket vekterne

The following is an excerpt.

Derfor streiket vekterne i 11 uker og én dag. En av de lengste streikene i et tariffoppgjør, endte med høyere lønn, økte til­legg, formuler­inger om fast månedslønn, lønn på bevegelige helligdager, minst

Fagbevegelsen og den økonomiske krisa – makt til forandring

The following is an excerpt.

Organisering og organisasjonsbygging må derfor forsterkes. Administrering, kontroll og «medlemspleie» må erstattes med økt aktivisering av grunnorganisasjonene. LOs lokalorganisasjoner og fagforeningene må utvikle et sterkere nettverk av tillitsvalgte, gi økt kunnskap om motsigelsen mellom arbeid og kapital, skape støtte til tariffkrav samt ta initiativ til raskere å iverksette sympatiaksjoner. Fagforeningene må også bidra til økt rekrutering og representasjon av minoritets arbeidere i alle organisasjonsledd. 

Sammen mot rasisme

The following is an excerpt.

– oppfølging av bystyrevedtak i Trondheim 17.06.20.  Bystyret i Trondheim fattet den 17.6.2020 et vedtak om «Sammen mot rasisme». I vedtakets punkt 4 frem­går: «Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog