Årsmøte i LO i Trondheim

The following is an excerpt.

  Til representantskap, fagforeninger og valgkomiteenDet innkalles til årsmøte i LO i Trondheim tirsdag 27. april 2021 kl. 18.30 i Augusta Aasen salen i 4. etasje i Folkets hus.Årsmøtet

Boikott fotball – VM i Qatar

The following is an excerpt.

Qatar er et super rikt Oljeland som er fullstendig avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Av de 2 millioner gjestearbeidere Qatar har til enhver tid behandles brorparten av disse som slaver. Det har ført til enorme dødsfall. Det er ikke akseptabelt.

Boikott og mobilisering til boikott er den eneste veien å gå. Vis solidaritet med arbeiderne, boikott fotball VM 2022.

Til alle organisasjonene i LO i Trondheim!

The following is an excerpt.

Vi trenger kvinner og folk med ulik etnisk bakgrunn til verv både i styret, internasjonalt utvalg, ungdomsutvalg, politisk utvalg og utvalg mot diskriminering og for inkludering. 

Aktuelle kandidater må meldes eller melde seg selv innen 16. mars, enten til egen fagorganisasjon eller til Valgkomiteen. 

Mobilisering for venstresidas partier

The following is an excerpt.

Partilederne for AP, SV, SP og Rødt innleder på årets digitale Trondheimskonferanse «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» lørdag 30. januar 2021. De er utford­ret på å gi sine svar på 11 konkrete