Mobilisering for venstresidas partier

The following is an excerpt.

Partilederne for AP, SV, SP og Rødt innleder på årets digitale Trondheimskonferanse «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» lørdag 30. januar 2021. De er utford­ret på å gi sine svar på 11 konkrete

Full støtte til streikende i Fagforbundet og FO i arbeidskamp i private omsorgsbedrifter i NHO

The following is an excerpt.

Et viktig prinsipp er at folk med samme kompetanse skal tjene det samme uav¬hengig av hvilken tariffavtale de omfattes av. Det handler om likebehandling av alle yrkes¬grupp¬er som jobber i samme virksom¬heter med samme lønnsnivåer som NHO har lagt seg på med Norsk Sykepleierforbund, og som tilsvar¬er off¬entlig sektor. Det handler om like sosiale bestemm¬elser for alle i samme virksomhet. Det handler om å sikre framtidig lønnsutvikling ved at enkelte yrkesgrupper ikke drar ifra og lager for-skjellsbehan¬dling for framtida. Det handler om å løfte laveste lønnsnivå for å kunne løfte lønna for alle, i dette oppgjør¬et og over tid. Minstelønna må på plass. Vi støtter kravet om lik lønn for likt arbeid – et rettferdig krav.

Stortinget må opprette respekt og støtte til arbeidsfolk!

The following is an excerpt.

For å få sosialhjelp må du tømme kontoen, låne penger og selge det du har av verdier. Samtidig mistes muligheten til å øke kompetansen. Det er en urimelig trippelstraff. Det snakkes mye om såkalt dugnad i disse Korona-tider, men de arbeidsløse betaler den høyeste prisen. Vi forventer at opposisjonen i Stortinget oppretter respekt og støtte til arbeidsfolk.

Informasjon om Covid – 19

The following is an excerpt.

Etter møte med kommunedirektøren i Trondheim kommune, er vi bedt om å sende ut informasjon om covid-19 på engelsk, polsk og litauisk via vårt nettverk av fagforeninger og tillitsvalgte.

Formålet er å nå alle våre utenlandske arbeidskamerater med informasjon om nasjonale tiltak og råd og regler når de vender tilbake etter juleferien 2020. Hensikten er at vi alle fortsetter å opptre ansvarlig, overholder gjeldende retningslinjer og gjør alt vi kan for å unngå å spre infeksjonen.