Nytt driftsanlegg på Valøya nå!

The following is an excerpt.

Det er bra at kommunedirektøren i forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) 2023-2026 – budsjett 2023, foreslår å bevilge 50 millioner kroner til et nytt garderobe­anlegg på Valøya. Vi forventer at partiene

Veggavisa: Marienborgområdet

The following is an excerpt.

Marienborg-området Bane Nor Eiendom må merke seg bystyrets vedtak: «Trondheim kommune vil arbeide aktivt for å sikre at dagens areal og lokaliteter på Marienborg i Trondheim, inklusiv motorvognverkstedet,