Share Button

INVITASJON TIL FAGLIG HALVDAGSKONFERANSE OG SOSIAL OG KULTURELL SAMLING – OPPSTART TIL 1. MAI.

 

Tid:             Lørdag 28. april 2018 kl. 14.00 – 18.30, deretter sosialt samvær.

Sted:          Lokalene til Fagforbundet Trondheim i Munkegata 17/19, ved torvet.

 

Frihet – den ideologiske kampen om frihetsbegrepet

14.00 – 15.00          Magnus Marsdal, leder i Manifest – venstresidens tankesmie

15.00 – 15.30          Spørsmål fra salen, inklusiv pause

 

2018: Åttetimersdagen 100 år – sekstimersdagen når?

15.30 – 16.30          Magnhild Folkvord, arbeidsutvalget i Aksjonskomiteen for sekstimersdagen

16.30 – 17.00          Spørsmål fra salen, inklusiv pause

 

Fagbevegelsens arbeid med å stanse sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

17.00 – 17.30          Roar Aas, LO-koordinator

 

Kort oppsummering Trondheimsmanifestet 2015 – status i gjennomføring av kravene

17.30 – 18.00          Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

 

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.

 

Etter den faglige konferansen blir det sosialt samvær med kulturelle innslag / allsang og bespisning i form av gryterett i tidsrommet kl. 18.30 – 24.00.

 

  • Musikk ved Eilert Ottem
  • Fagbevegelsen og internasjonal solidaritet v/ Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg i LO i Trondheim

 

Påmelding: For å vite hvor mye gryterett som bør lages, ber vi om påmelding innen senest tirsdag 24. april 2018 til post@loitrondheim.no

 

For nærmere informasjon:

Edvin Helland, nestleder i Fagforbundet Trondheim (tlf. 913 07 710)

John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216)

Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekr. LO i Trondheim (tlf. 917 41 820)

Du finner også arrangementet på facebook og det er fint om du liker og deler. 

Arrangør: Fagforbundet Trondheim og LO i Trondheim