Share Button

Amerikansk militærbase på Værnes – debattmøte

Trøndelag – det mest militariserte område i Norge!

Trygghet eller trussel?
• USA har 800 militærbaser i verden – en på Værnes.
• Usa har 8 (forhånds)lagre i Trøndelag
• USA fører kriger over hele verden – Norge deltar i dag i 3 av dem.
• USA har kriget i alle år etter 2003 –Norge har deltatt de fleste åra.
• Over 1 million mennesker er blitt drept i USAs kriger etter 2003
Hvorfor har USA baser over hele verden?
Hvorfor kriger USA hele tida?
USAs militærdoktrine (Wolfowitz – amerikansk forsvarsminister):
«Vårt viktigste mål er å hindre oppkomst av en ny rival, det være seg på territoriet til det tidligere Sovjet eller noe annet annet sted…
Det krever at vi bestreber oss på å hindre enhver fiendtlig makt fra å dominere en region med ressurser som er tilstrekkelig til å etablere global makt .»
• Er det i Norges interesse – og er det riktig – å delta i USAs arbeid for å opprettholde deres verdensherredømme?
• Er ytterligere opprustning og fremmede makter stasjonert på norsk jord – basen på Værnes – fredsfremmende?

— Debatt —
Litteraturhuset – Torsdag 31. august kl 19.00

Følg med på facebookarrangementet Ingen amerikansk base på Værnes  

Der finnes du også lenker til aktuelle mediaklipp om denne saken. Fint om du deler og inviterer venner.