Share Button
LO i Trondheim oppfordrer til politisk streik mot Arbeids- og sosialdepartementets forslag til forverring av arbeidsmiljøloven tirsdag 23. september 2014. (Inntil 4 timer med bedriftsvise tilpasninger) Arbeidsmiljøloven er en vernelov som både skal hindre utnytting og at ansatte går med på å drive rovdrift på seg sjøl. Arbeids- og sosialdepartementet har på vegne av Høyre/Frp-regjeringa lagt fram forslag til forverringer av loven. Plattformen for den politiske streiken gir fem grunner  til i fellesskap å protestere. Artikkelen oppdateres stadig med hvilke klubber og foreninger og andre som slutter seg til streiken og arrangementet.

Plattform politisk streik 23.09.14 – utsendt til fagforeningene. Denne er utarbeidet i samråd med andre av LOs lokalorganisasjoner og fagforeninger. Plattformen kan brukes i mobiliseringsarbeidet og i forhåndsvarselet til bedriftene om at politisk demonstrasjonsaksjon iverksettes.

Den politiske markeringen skal synliggjøres med et arrangement på torget i Trondheim kl. 13.00 med appeller og kunsteriske innslag. Vi ber fagforeningene mobilisere klubbene til oppslutning om den politiske streiken.

Vi oppfordrer fagforeninger og klubber om å vedta tilslutning til den politiske streiken, og mobilisere slik at torget i Trondheim fylles opp av streikende fagorganiserte under torgmøtet.

Fagforeninger som ønsker å bidra økonomisk til å dekke kostnadene for torgarrangementet (inntil kr. 30.000,-), bes om å overføre til LO i Trondheims bankontonr. 4200.41.27328

Vi ber om at vedtak om tilslutning til den politiske streiken meldes tilbake til LO i Trondheimpost@loitrondheim.no

Så langt har følgende foreninger og klubber varslet at de vil ta del i den politiske streiken og markeringa på Torvet.

 1. Elektrikernes Fagforening Trøndelag. (EL&IT-forbundet)
 2. Ingeniørvesenets Arbeiderforening (Fagforbundet)
 3. Fagforbundet Trondheim (Fagforbundet)
 4. EL & IT Forbundet IKT Bransjens fagforening  (EL&IT-forbundet)
 5. Sør-Trøndelag Handel og Kontor avd 1  (av Handel og Kontor i Norge)
 6. FO Sør-Trøndelag   (Fellesorganisasjonen FO)
 7. Klubb Relacom (EL&IT-forbundet)
 8. Statsbanenes Verkstedforening (Norsk Jernbaneforbund)
 9. Fellesforbundet avd 250 Hotell, restaurant og reiseliv  (Fellesforbundet)
 10. Postkom Midt-Norge krets  (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund)
 11. Montørklubben Vintervoll  (EL&IT-forbundet)
 12. Montørklubben Caverion  (EL&IT-forbundet)
 13. Avd 12. (Fellesforbundet)
 14. Heismontørenes fagforening i Trondheim (EL&IT-forbundet)
 15. Sønnico klubben (EL&IT-forbundet)
 16. NNN Sør-Trøndelag avd 10 (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 17. NAF Avdeling 8  (Norsk Arbeidsmandsforbund)
 18. LO i Gauldal har også tilsluttet seg arrangementet, og setter opp buss tur-retur Trondheim
 19. Bravida Montørklubb Trondheim (EL&IT-forbundet)
 20. Trondheim Kai og Losseforening  (Norsk Transportarbeiderforbund)
 21. Coop Norge Trondheim ( Handel og Kontor)
 22. LO-utvalget i Trondos  (Dette inkluderer klubbene som tilhører:Handel og Kontor, Fellesforbundet Hotell, Restaurant, Reiseliv, og Norsk Arbeidsmandsforbund)
 23. Rørleggerklubben ved Oras  (Fellesforbundet)
 24. Klubben Sønnico Tele (EL&IT-forbundet)
 25. Klubben Fjeldseth (EL&IT-forbundet)
 26. Caverion Orkanger  (EL&IT-forbundet)
 27. Klubben Berg&Wigum (EL&IT-forbundet)
 28. Avdeling 765 (Fellesforbundet)
 29. Avdeling 768 Trondheim Bygning (Fellesforbundet)
 30. Klubben Støren Treindustri (Fellesforbundet)
 31. Klubben ved E.C.Dahls bryggeri ( NNN)
 32. NTF-klubben ved Schenker Heimdal (Norsk Transportarbeiderforbund)
 33. Grafisk forening avd .857 (Fellesforbundet)
 34. avdeling 764 Malernes Forening (Fellesforbundet)
 35. SL Forening Trondheim (Skolenes Landsforbund)
 36. SL Sør-Trøndelag Fylkeslag (Skolenes Landsforbund)
 37. Trøndelag teaterteknisk fagforening  avd 104 (Fagforbundet)
 38. NTL NTNU  (Norsk Tjenestemannslag)
 39. Frisørenes Fagforening   (Fagforbundet)
 40. NNN klubben Nidar  (NNN)
 41. Bilpersonalets forening avd 64  ( Norsk Jernbaneforbund)
 42. Buss og sporveisarbeidernes forening (Fagforbundet)
 43. NSF Sør-Trøndelag (Norsk Sykepleierforbund)
 44. Trykkeriklubben ved Polaris Trykk (Fellesforbundet)
 45. NTF Klubben ved Asko Midt-Norge (Transportarbeiderforbundet)
 46. Klubben ved ISS Planteservice ( Norsk Arbeidsmandsforbund)
 47. Fagforbundet Skaun  (Fagforbundet)
 48. Klubben ved Skala Fabrikker (Fellesforbundet)

 

 

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad
leder LO i Trondheim
Tlf. 995 14 216
LO i Trondheim
P.b. 846 Sentrum
7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14
Tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no
Hjemmeside: www.loitrondheim.no