Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte.

 

TID:           TIRSDAG 12. FEBRUAR 2019 KL. 18.30

STED:       MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

 

SAK 1.           Etter kommunevalget 2015 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2015.

Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?

Trondheimsmanifest 2015 fra Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trond­heim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim har 54 krav med begrunnel­ser/und­er­tekster i 23 tematiske områder. Kravene kom i utgangs­punktet fra 20 fagforen­ing­er. LO i Trond­heim og LO Kommune Trondheim anbefalte på grunnlag partienes svar at det burde stemmes på AP, SV, De Grønne, Rødt, NKP, Pensjonistpartiet eller KrF. Med Sent­rum-Venstre fler­talls­kon­stella­sjonen har vi skriftlige løfter på at 43 av de 54 krav­ene skal gjennomføres i perioden 2015–2019

Innledere: (inntil 7 minutter hver)

  • Sissel Trønsdal, kommunalråd og gruppeleder Arbeiderpartiet
  • Ottar Michelsen, kommunalråd og gruppeleder Sosialistisk Venstreparti
  • Ola Lund Renolen, varaordfører og gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne
  • Berit Johanne Kapelrud, 1. vara i bystyret for KrF
  • Morten Kokaas, nestleder i Helse- og velferdskomiteen, Pensjonistpartiet
  • Ragna Vorkinnslien, gruppeleder og medlem av Helse- og velferdskomiteen, Rødt
  • Geir Røsvoll, leder av Utdann­ingsforbundet Trondheim
  • Mia Småvik Rørdal, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune
  • Svein Olav Aarlott, leder av LO Kommune Trondheim
  • John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

 Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

 

SAK 2.           Eventuelt.

 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 29. januar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

 

——————————–                                                     ———————————–

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

Innkalling representantskapsmøte 12.02.19

PDF – kommunevalget 2015 – A103548 LOiTrh Valgbrosj korr2