Share Button

Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2011 fra Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim inneholder 56 krav med begrunnelser / under­tekster innen 22 tematiske områder. Kravene i Trondheimsmanifestet kommer i utgangs­punktet fra 28 fagforen­ing­er. LO i Trondheim og LO Kommune Trondheim anbefalte på grunnlag partienes svar at det burde stemmes på de rødgrønne, enten AP, SV, De Grønne, Rødt eller NKP. Med den nåvær­ende flertallskonstella­sjonen (AP, SV, MDG, SP, KrF) har vi skriftlige løfter på at 43 av de 56 krav­ene skal gjennomføres i perioden 2011–2015

Innkalling representantskapsmøte 10.02.15

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. Etter kommunevalget 2011 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2011.

Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?  Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2011 fra Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim inneholder 56 krav med begrunnelser / under­tekster innen 22 tematiske områder. Kravene kommer i utgangs­punktet fra 28 fagforen­ing­er. LO i Trondheim og LO Kommune Trondheim anbefalte på grunnlag partienes svar at det burde stemmes på de rødgrønne, enten AP, SV, De Grønne, Rødt eller NKP. Med den nåvær­ende flertallskonstella­sjonen (AP, SV, MDG, SP, KrF) har vi skriftlige løfter på at 43 av de 56 krav­ene skal gjennomføres i perioden 2011–2015

./. Vedlagt ligger fagbevegelsens 2 valgkampbrosjyrer i Trondheim

Innledere: (inntil 15 min på de fire første, 10 min på de fire neste)

  1. Eirik Schrøder, kommunalråd, Arbeiderpartiet
  2. Ottar Michelsen, gruppeleder Sosialistisk Venstreparti
  3. Hilde Opoku, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne
  4. Arne Byrkjeflot, gruppeleder Rødt Trondheim
  5. Geir Røsvoll, leder Utdann­ingsforbundet i Trondheim
  6. Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune
  7. Svein Olav Aarlott, leder LO Kommune Trondheim
  8. John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

SAK 2. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 26. januar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med hilsen

———————————– ———————————

John-Peder Denstad /s/ Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216) 1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

Vedlegg: – Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag