Share Button
INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE TIRSDAG 24. NOVEMBER 2015 KL. 18.30
Start omstilling fra olje til grønn industri.

Styret i LO i Trondheim har i aktivitetsplan for 2015 – 2016 ved­tatt at representant­skapsmøtet tirsdag 24. november 2015 kl. 18.30 skal ha som hovedtema:  Start omstilling fra olje til grønn industri. Dette var også en av parolene i årets 1. mai demonstrasjonstog i Trondheim.

Innkalling representantskapsmøte 24.11.15 – nettsida

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE: Start omstilling fra olje til grønn industri

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 24. NOVEMBER 2015 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. Start omstilling fra olje til grønn industri.

Styret i LO i Trondheim har i aktivitetsplan for 2015 – 2016 ved­tatt at representant­skapsmøtet tirsdag 24. november 2015 kl. 18.30 skal ha som hovedtema Start omstilling fra olje til grønn industri. Dette var også en av parolene i årets 1. mai demonstrasjonstog i Trondheim.

Innledere (Inntil 25 minutter innledning på hver)

Helge Ryggvik, historiker v/ Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo

Norsk olje og klima: Et historisk perspektiv på petroleumsvirksomhetens betydning for det norske samfunnet. Hvordan sikre en bærekraftig utvikling framover?

Kjersti Barsok, 1. nestleder Norsk Tjenestemannslag

Arbeid og miljø – 100.000 klimajobber. Hvilke muligheter finnes for å skape full sysselsett­ing som forener målene om arbeid til alle og arbeidsplasser som ikke bidrar til store klimaendringer?

Leif Sande, forbundsleder Industri Energi

Progressiv industripolitikk for Norge. Hvordan skal landet bygges videre, og hvem skal gjøre det?

Ståle K. Johansen, klubbleder Fellesforbundet ved Kværner Verdal

Progressiv industripolitikk for Norge. Hvilken betydning har ansatte i leverandørindustrien?

Etter innledningene åpnes det for debatt.

Forslag til uttalelse om Start omstilling fra olje til grønn industri ligger vedlagt innkallingen.

SAK 2. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 5. november d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————— —————————————————-

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

Leder / tlf. 995 14 216 1. nestleder / sekretær / tlf. 917 41 820

Vedlegg: Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag