Share Button

I vår presentasjon av faglige blogger så har turen kommet til bloggen Union som Ole Roger Berg skriver. Bloggen med navnet Union.  Ole Roger Berg er en erfaren tillitsvalgt, med mange års erfaring i fagbevegelsen, både i fredstid og i konflikt. Han er hovedtillitsvalgt/avdelingsleder i BSF (Buss- og sporveisbetjeningens forening), og har gjennom mange år vært en veldig tydelig stemme for bussjåfører og andre som jobber for at du og jeg skal komme oss trygt fram dit vi skal. Dette engasjementet har ikke handlet bare om lønns- og arbeidsvilkår for sjåførene, men også om det kollektivtilbudet byen har og bør ha.  Men bloggen hans bærer også preg av at han også har vist engasjement på flere felt, ikke bare for de som jobber i kollektivtrafikk og er organisert i Fagforbundet, men internasjonale spørsmål er tema han har lagt vekt på. På årsmøter og representantskapsmøter i LO i Trondheim har han ofte tatt til orde for palestinernes sak, og han minner også på om usosiale direktiv fra EU.

Kanskje Trondheim trenger en bybane?

Den siste artikkele på hans bloggside Union, tar opp temaet bybane i Trondheim. Og han legger noen premisser: » Men det er noen forutsetninger som må ligge i bunnen for dette prosjektet skal få vår støtte. For det første må ikke baneutbyggingen føre til et dårligere busstilbud for de som ikke bor ved linja, hverken i byen eller i distriktene. For det andre må banen eies og drives i offentlig regi. For det tredje må selvsagt banen gå i egen trase uten biltrafikk. For det fjerde må det totale kollektivtilbudet ikke bli dårligere. Det må også finnes en løsning som integrerer Gråkallbanen i dette prosjektet. Gitt disse forutsetningene, tror vi en riktig plassert bybane, vil gjøre byen vår bedre å  bo i, og også gjøre kollektivtilbudet mere attraktivt.»  

Andre viktige tema du vil finne på denne bloggen er : Kollektivtrafikk, 6-timers dag, Palestina, Pensjon, Fagbevegelse.  Jeg vil spesielt framheve og anbefale artikkelen En strategi for 6 timers dagen. Det er et tema som bør diskuteres mye mer i fagbevegelsen, og som Ole Roger Berg her problematiserer og kommer med forslag til løsninger på hvordan vi kan få gjennomført denne arbeidstidsreformen.