Share Button

LO i Trondheim i samarbeid med Fagforbundet Trondheim, Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, SL Sør-Trøndelag, NTL fylkesutvalget og Norsk Jernbaneforbund Elektropersonalets avdeling 66. Norsk Sykepleierforbund i Trondheim. 

Inviterer til konferanse torsdag 31. august 2017

Klokken 1200 -1600.

Sted toppetasjen Sommerveita 4, Utdanningsforbundet

Tema:

Offentlig pensjon – hva skjer?

  • Pensjonsvedtak LO kongressen
  • Hvordan forsvare dagens pensjonsrettigheter i offentlig sektor
  • Hvordan mobilisere grunnplanet til forsvar av offentlig pensjon før og under tariffoppgjøret 2018

Innledere: 

Lisbeth Strickert, Utdanningsforbundet

Arne Byrkjeflot, LO i Trondheim og Rettferdig pensjon

Svein Åge Samuelsen, LO i Trondheim og Rettferdig pensjon

Svein Olav Aarlott, Fagforbundet Trondheim

NNN, NTL

Torbjørn Solberg, Sykepleierforbundet

Påmelding til Svein Åge Samuelsen, 917 41 820. samuel@loitrondheim.no

På vegne av LO i Trondheim, Fagforbundet Trondheim, Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, SL Sør-Trøndelag, NTL fylkesutvalget og Norsk Jernbaneforbund Elektropersonalets avdeling 66.

Svein Åge Samuelsen

1.nestleder/sekretær LO i Trondheim

 

Svein Åge Samuelsen

1.nestleder/sekretær LO i Trondheim.