Share Button

Svar på regjeringas høring: Endring av drosjereguleringen, oppheving av behovsprøvingen mv

Dersom noen har lyst til å benytte vårt svar som grunnlag for å lage eget høringsvar så er det bare fint. 

Ny drosjeregulering i Norge

LO i Trondheim mener regjeringas forslag til ny drosjeregulering i Norge er flere skritt i feil retning med tanke på lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen. Drosjenæringa er prega av lange arbeidsdager og dårlig timelønn, noe som blant annet henger sammen med provisjonslønnsordninga. Ingen drosjesjåfører har «lønn mellom oppdrag»; venting på holdeplasser betales med 0 kroner per time. En undersøkelse nylig foretatt av Nordisk Transportarbeiderføderasjon viser at norske drosjesjåfører i gjennomsnitt arbeider nesten 52 timer per uke.

Å fjerne den politiske muligheten til å regulere antallet drosjeløyver i storbyene vil utelukkende tjene til å forverre dette problemet. Her velger regjeringa å gi etter for ESAs krav om fri konkurranse og lik etableringsrett, og lar dette trumfe hensyn til både tjenestenes kvalitet og sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår.

Sammen med plikten til å være tilknytta sentral fjernes og at kravene til uniformering av bil lempes på, er dette ei tilrettelegging for useriøse aktører i bransjen. Regjeringa ønsker å slippe til løsarbeidende deltidssjåfører, som uten ansettelsesforhold og uten sosiale goder som sykepenger, feriepenger og pensjonsordning, skal inn og skumme fløten av markedet når etterspørselen er størst. Det er bra at fagkompetansekravene til sjåførene foreslås styrket, men dette hjelper lite når store deler av markedet overlates til sjåfører som mangler jobbtrygghet og sikkerhetsnett.

Å deregulere markedet i storbyene forsterker den sosiale dumpinga som allerede foregår i drosjebransjen, og underminerer de seriøse aktørene. LO i Trondheim krever at disse endringene ikke implementeres.

 

Enstemmig vedtatt av representantskapet i LO i Trondheim 2. oktober 2018

Kontaktpersoner: Leder av LO i Trondheim John – Peder Denstad ltf 995 14 216

1.nestleder i LO i Trondheim Svein Åge Samuelsen tlf 917 41 820

Roald Arentz styremdlem LO i Trondheim og leder av Bransjerådet for drosje i Norsk Transportarbeiderforbund.  tlf 907 79 376