Share Button

Regjeringens beslutning hviler på en tolkning av folkeretten som det knapt er enighet om verken hos ekspertene eller i folkeopinionen. En så alvorlig avgjørelse må underbygges lang bedre enn regjeringen har gjort hit til. Den må forankres i folkeretten og i en bred og seriøs debatt i Stortinget. Norge må ikke gjenta den udemokratiske og katastrofale hasteavgjørelsen vi var vitne til i forkant av bombingen av Libya, under Stoltenberg-regjeringen.

Vi mener at regjeringens beslutning vil bidra til eskalering av en krig som allerede har krevd nærmere en halv million menneskeliv, millioner av flyktninger, ødelagte sivile infrastrukturer, og økte sivile lidelser.

Vi mener at regjeringens forklaringer, og ønsker om å styrke en opposisjon regjeringen selv ikke klarer å redegjøre for, er et sjansespill som vil forsterke motsetningene, og dermed også krigen. Erfaringene fra Irak viser klart og tydelig at satsingen på militser i den såkalte Folkelige sammenslutningen (Shia-regjeringens hær, kurdiske militser og sunni-muslimske militser) har mislyktes i å bringe fred og forsoning. Amnesty Internasjonal, og andre menneskerettighets-organisasjoner har dokumenter utallige brudd og angrep på sivilbefolkningen begått av sammenslutningen.

Vi mener at regjeringens initiativ vil være en gjentakelse av samme feilen som i Irak, og vil mest sannsynlig føre til en liknende tragedie i Syria. Konsekvensene vil være ytterligere etnifisering av krigen i Syria, mer krig, mer ekstremisme, og mer terror.

LO i Trondheim ber regjeringen om å trekke tilbake forslaget sitt og heller jobbe for en politisk løsning for krisen i Syria, med alle involverte parter.

 

John Peder Denstad

Leder LO i Trondheim

 

Karim Essahli

Leder LO i Trondheim internasjonalt utvalg

 

Dersom du er enig i dette kan du kopiere hele eller deler av teksten over, og sende den inn på epost til statsministerens kontor, gjerne via epostoppsette nederst. Som for eksempel dette:

«Jeg mener at regjeringens forklaringer, og ønsker om å styrke en opposisjon regjeringen selv ikke klarer å redegjøre for, er et sjansespill som vil forsterke motsetningene, og dermed også krigen. Erfaringene fra Irak viser klart og tydelig at satsingen på militser i den såkalte Folkelige sammenslutningen (Shia-regjeringens hær, kurdiske militser og sunni-muslimske militser) har mislyktes i å bringe fred og forsoning. Amnesty Internasjonal, og andre menneskerettighets-organisasjoner har dokumenter utallige brudd og angrep på sivilbefolkningen begått av sammenslutningen.

Jeg mener at regjeringens initiativ vil være en gjentakelse av samme feilen som i Irak, og vil mest sannsynlig føre til en liknende tragedie i Syria. Konsekvensene vil være ytterligere etnifisering av krigen i Syria, mer krig, mer ekstremisme, og mer terror.

Jeg ber regjeringen om å trekke tilbake forslaget sitt og heller jobbe for en politisk løsning for krisen i Syria, med alle involverte parter.»

 

 

 

Verification

  • Submit