Share Button

Nordmod 2030

Overlever den nordiske velferdsmodellen?

Torsdag 15.9.2016 fra kl. 12.00 til 16.00.

Nova, Folkets Hus, Cicignons plass, 4-de etasje

Fafo har ledet forskningsprosjektet Norden mot år 2030, der den norske velferds- og arbeidslivsmodellens framtid blir diskutert. Forskere fra Danmark, Sverige, Island og Finland har deltatt. Initiativet til prosjektet kom fra SAMAK – samarbeidskomiteen mellom landsorganisasjonene og de sosialdemokratiske partiene i Norden.

Tone Fløtten, daglig leder i FAFO holder hovedinnledningen om Nordmod 30. Hun både ledet og deltok som forsker i Nordmod 30.

Roar Eilertsen, daglig leder i De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte, tar utgangspunkt i Nordmod 2030 med at tre av landene er medlem av EU, mens Norge har EØS-avtalen. Hva betyr dette for framtida for den nordiske og norske modellen?

12.00 til 13.45 – Den nordiske velferdsmodellen mot 2030.

Dobbeltforelesning med pause ved Tone Fløtten

13.45 til 14.15 – Enkel servering

14.15 til 15.00 –  EU og EØS-avtalen og den nordiske velferds­modellen.

15.00 til 16.00 – Debatt.

Konferansen er gratis.

Påmelding til post@loitrondheim.no eller tekstmelding til 91102807 senest mandag 12.9.2016

Arrangører: LO i Trondheim, Nei Til EU i Sør-Trøndelag

Litt om rapporten – sakset fra Fafos side:

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «den nordiske modellen». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som analyserer utviklingen de siste 25 årene og belyser hvilke utfordringer de nordiske landene står overfor i årene fram mot 2030. Denne sluttrapporten sammenfatter innsikter og resultater fra prosjektets 17 delrapporter. Hensikten er å legge et kunnskapsgrunnlag for debattene om hvordan de nordiske modellenes kan videreutvikles og fornyes. Prosjektets oppdragsgiver er SAMAK i samarbeid med FEPS.

Her er lenke til Fafos side om rapporten.