Share Button

Det blir representantskapsmøte 25.februar og følgende saker står på sakslista: Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?  Samt Norsk Transportarbeiderforbund – havnearbeidernes streik for fortrinnsrett, HKs streik for tariffavtale ved Design Forum AS og  Lærernes kamp mot KS sitt forslag til ny arbeidstidsavtale. 

Innkalling representantskapsmøte 25.02.14 – Hjemmeside

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet er åpent for LO medlemmer, men kun valgte representanter har stemmerett. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 25. FEBRUAR 2014 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

 

SAK 1. Etter kommunevalget 2011 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2011.

Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?

Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2011 fra Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim inneholder 56 krav med begrunnelser / under­tekster innen 22 tematiske områder. Kravene kommer i utgangs­punktet fra 28 fagforen­ing­er. LO i Trondheim og LO Kommune Trondheim anbefalte på grunnlag partienes svar at det burde stemmes på de rødgrønne, enten AP, SV, De Grønne, Rødt eller NKP. Med den nåvær­ende flertallskonstella­sjonen (AP, SV, MDG, SP, KrF) har vi skriftlige løfter på at 43 av de 56 krav­ene skal gjennomføres i perioden 2011–2015

Innledere: (inntil 15 min på de fire første, 10 min på de fire neste)

Sissel Trønsdal, kommunalråd, Arbeiderpartiet

Knut Fagerbakke, varaordfører, Sosialistisk Venstreparti

Hilde Opoku, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

Jon Aareskjold Salthe, sekretær Rødt Trondheim

Geir Røsvoll, leder Utdann­ingsforbundet i Trondheim

Gørill Tranås, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Tr.heim kommune

Svein Olav Aarlott, leder LO Kommune Trondheim

Svein Åge Samuelsen, leder LO i Trondheim

 

SAK 2. Eventuelt.

Norsk Transportarbeiderforbund – havnearbeidernes streik for fortrinnsrett

v/ Roald Arentz, Midtnorsk Transportarbeiderforening

HKs streik for tariffavtale ved Design Forum AS

v/ Elisabeth Sundseth, leder av Sør-Trøndelag HK

Lærernes kamp mot KS sitt forslag til ny arbeidstidsavtale

v/ Åse Knarlag, SL Sør-Trøndelag / Rigmor Bjerche, SL Trondheim

 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 10. februar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med hilsen

———————————– ——————————

Svein Åge Samuelsen /s/ John-Peder Denstad

Leder (tlf. 917 41 820) sekretær (tlf. 995 14 216)