Share Button

Nardobakken 2, del av gnr-bnr 68-181, detaljregulering - høring - uttalelse fra LO i Trondheim (1)

Nardobakken 2, del av gnr-bnr 68-181, detaljregulering – høring – uttalelse fra LO i Trondheim (1)