Share Button
Ingjald Gaare

Med en bakgrunn som arkitekt har Ingjald Gaare arbeidet som murarbeider og murer  mer enn 35 år av sitt yrkesaktive liv. I denne boka forteller han om dagliglivet på ulike byggeplasser, fra reparasjoner på en brannmur i den kongelige residensboligen Stiftsgården, til store prosjekter som bygginga av St. Olavs sykehus i Trondheim. Og byggeplasser fra Kjøllefjord i nord til Halden i sør.  Han lager også fargerike portretter av arbeidskamerater han har møtt. Som  Richard, som etter komfirmasjonen begynte å jobbe  som steinhogger ved Iddefjorden, men etter en mangslungen karriere endte opp som murarbeider i Trondheim. Eller ungjenta Maja, som flytta hjemmefra til Gøteborg, 17 år gammel, og hadde en gjesteopptreden i murerfaget  som flislegger.

Ingjald har vært politisk aktiv i partiet Rødt og dets forløpere AKP og RV, men først og fremst har han en bakgrunn som fagforeningsaktivist med en rekke tillitsverv. Han forteller om utfordringer fagbevegelsen står overfor med å opprettholde og helst styrke sin innflytelse, og  om store og små konflikter. Krangel med sjefen om akkordbetingelser, og ansvaret som streikeleder for bygningsarbeiderne i Trondheim ved landsomfattende konflikter. Først og sist handler boka om kjærligheten til murerfaget, både som et håndverksfag med lange tradisjoner, og som en del av en bygningsbransje i rask utvikling og forandring.

Boka koster 200 kr  inklusive frakt innen Norge, og kan bestilles på epost  ingjaldg@gmail.co eller sms 93201243